Handledare - Socialpsykiatri

Bunden | Eslöv

En tvåårig utbildning som vänder sig till dig som vill arbeta med att ge stöd och omsorg till personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning.

Omfattning 400 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

6 september 2021

Ansök på eslov.se

Sista ansökningsdatum

15 april 2021

Om utbildningen

Utbildningens mål
Efter utbildningen ska du kunna arbeta självständigt med personer som har psykiska funktionsnedsättningar i deras aktuella miljö. Detta kräver såväl en fördjupad teoretisk kunskap som en praktisk förtrogenhet med evidensbaserade metoder. Det är viktigt att ha ett förhållningssätt som främjar empowerment, förmedlar hopp och stärker den enskilde individen. Du ska även kunna stödja den enskilde individen i kontakt med myndigheter och andra organisationer.

Efter examen
Kompetensområdets bredd och verksamheternas olika inriktningar medför att yrkestitel efter avslutad utbildning varierar. Studerande som tagit examen arbetar idag som boendestödjare, handledare för psykiskt funktionsnedsatta, behandlingsassistent, personligt ombud för psykiskt funktionsnedsatta eller skötare.

Arbetsmarknad
Arbetsplatser som kan bli aktuella efter utbildningen är kommunal och sjukhusansluten psykiatrisk verksamhet, rättspsykiatri, SIS-institutioner, privata vårdgivare med psykiatrisk och psykosocialt inriktade verksamheter samt behandlingshem för vuxna och unga vuxna.

Studieform och omfattning
Utbildningen bedrivs i bunden form på heltid under två år med uppehåll under sommaren. Det innebär 80 veckors studier, varav 20 veckor är LIA, lärande i arbete.

Urval
Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Urvalsgrunder
Särskilt prov
Samtliga sökande som bedömts som behöriga får göra ett skriftligt webbaserat prov. Syftet med det webbaserade provet är att mäta den sökandes kunskaper i svenska samt se hur den sökande kan följa instruktioner och använda sig av dessa i efterföljande frågor. Sökande med högst poäng antas först.

Kurser
• Arbetslivsinriktad rehabilitering, 15 YH-poäng
• Drogmissbruk och behandling, 20 YH-poäng
• Examensarbete, 15 YH-poäng
• Kommunikation och samtalsmetodik, 15 YH-poäng
• Case Management, 15 YH-poäng
• LIA Psykosocialt rehabiliteringsarbete, 100 YH-poäng
• Neuropsykiatri, 25 YH-poäng
• Psykosocialt rehabiliteringsarbete, 100 YH-poäng
• Socialrätt, 50 YH-poäng
• Somatisk sjukvård, 30 YH-poäng
• Yrkesetik och människosyn, 15 YH-poäng

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Eslövs kommun, Yrkeshögskolan i Eslöv

Webbplats

Telefon