Specialistundersköterska Palliativ vård

Bunden | Örebro

Är du undersköterska och vill specialisera dig inom palliativ vård? Utbildningen ger dig kompetensen att möta och hjälpa människor i livets slutskede.

Omfattning 210 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 50%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 augusti 2021

Ansök på orebro.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Om utbildningen

Det här är en yrkeshögskoleutbildning för dig som är undersköterska, och som vill specialisera dig inom palliativ vård. Utbildningen ger dig kompetensen att på ett professionellt sätt möta och hjälpa människor i livets slutskede.
Det krävs allt högre kompetens för att arbeta inom vård i livets slutskede, så kallad palliativ vård. Dessutom ökar personalbehovet i takt med att vi blir allt äldre.

På utbildningen får du kunskaper för att kunna avgöra vilka åtgärder som ska sättas in, för att levnadsvillkoren ska bli så bra som möjligt för människor i livets slutskede. Du får även kunskaper i handledning och undervisning för att kunna utbilda vårdpersonal inom området.

Du som funderar på att söka utbildningen arbetar förmodligen redan i dag inom vården och vill utveckla din kunskap inom just detta område.
Efter avslutad utbildning finns stora möjligheter att göra karriär inom området.

Utbildningsmål
Efter avslutad utbildning kommer du ha den kompetens som krävs för att fungera som en resursperson för vårdgivare, vårdtagaren och anhörig. Du kommer även kunna hantera olika etiska frågeställningar och dilemman. Du kommer också ha kompetens att kunna överblicka hela processen för omvårdnaden, där syftet är att bevara livskvalitet och ett meningsfullt liv för vårdtagaren.

Efter utbildningen kan du arbeta som specialistundersköterska inom palliativ vård.

Arbetssätt och arbetsformer
Studierna bedrivs på halvtid. En dag i veckan är du på skolan, Campus Risbergska i Örebro. Utöver det förväntas du lägga motsvarande 1,5 dag på att studera på egen hand.

I utbildningen ingår även LIA (lärande i arbete) i fem veckor. Då är utbildningen förlagd på en arbetsplats. Dessa veckor läser du på heltid och följer ett schema som du får på arbetsplatsen.

Du förväntas delta i all undervisning på skolan och följa arbetsplatsens tider vid LIA.

På utbildningen använder vi oss av lärplattformen Fronter för kommunikation mellan lärare och studerande. Därför måste du ha tillgång till en dator eller läsplatta som kan kopplas upp mot skolans trådlösa nätverk under studietiden.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Örebro kommun Yrkesutbildningscenter