Internationell redovisningsekonom

Bunden | Malmö

Som internationell redovisningsekonom har du möjlighet att arbeta på såväl mindre redovisningsbyråer som stora multinationella företag

Omfattning 400 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 augusti 2021

Ansök på sih.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Fler starter

1 augusti 2022

Om utbildningen

Redovisningsekonomer efterfrågas av alla branscher, av små och stora, privata och offentliga, samt nationella och internationella företag. Du kan exempelvis arbeta på ekonomiavdelningar, redovisnings- och revisionsbyråer eller som konsult på bemanningsföretag.

Denna utbildning syftar till att ge teoretiska och praktiska kunskaper i ekonomisystemets olika delar med betoning på redovisning. Arbetsrollen för en internationell redovisningsekonom omfattar allt från löpande redovisning till upprättandet av bokslut och årsredovisningar enligt internationella regler och praxis samt att kunna medverka i framtagandet av underlag för investeringsbeslut.

Utbildningens mål
Utbildningen syftar till att ge en god kompetens för praktiskt och självständigt arbete som Internationell redovisningsekonom. Efter fullgjord utbildning ska du kunna fungera som:

• Internationell redovisningsekonom
• Redovisningsekonom
• Redovisningsassistent
• Redovisningskonsult

Utbildningens innehåll
Utbildningen är tvåårig och innehåller totalt 13 kurser varav två är arbetsplatsförlagda och en består av ett examensarbete:

Kurser:
• Affärsengelska
• Beskattning
• Ekonomisk rådgivning
• Ekonomistyrning
• Examensarbete
• Finansiering
• Handelsrätt
• Hållbarhetsredovisning
• Interkulturell kommunikation
• Koncernredovisning
• LIA (Lärande i arbete)
• Löneredovisning
• Redovisning och bokslut

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Stockholms Internationella Handelsskola i Malmö AB

Webbplats

E-post

Telefon