Demensspecialiserad undersköterska

Distans | Skövde

För dig som vill arbeta inom och utveckla demensomsorgen

Omfattning 200 YH-poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 50%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

29 augusti 2022

Ansök på skovde.se

Sista ansökningsdatum

12 augusti 2022

Om utbildningen

Fördjupade kunskaper
I utbildningen får du fördjupade kunskaper om olika demenssjukdomar och dess konsekvenser för individ, familj och samhälle. Du fördjupar dig i vilket stöd och vilka insatser som kan ges utifrån
gällande lagstiftning, nationella riktlinjer och kvalitetsregister. Etiska begrepp och värdegrundsfrågor för värdigt liv och välbefinnande samt hemmets betydelse för personer med
demenssjukdomar är andra kunskapsområden som tas upp i utbildningen.
Utbildningen ger färdigheter
Du kommer utveckla färdigheter i att utföra och utvärdera personcentrerad vård och omsorg samt att möta och kommunicera med personer med beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdomar. Det är viktigt att du kan ta till dig, förmedla och använda dig av ny kunskap för kvalitet och utveckling.
Kompetenser
Efter avslutad utbildning ska du kunna använda ett personcentrerat förhållningssätt i mötet med personen med demenssjukdom. Du ska kunna fungera som resurs för personer med demenssjukdom, anhöriga och arbetskamrater. Du får kompetens i att utföra och medverka i utvecklings- och kvalitetsarbete inom demensområdet.
LIA – Lärande i arbete
Lärande i arbete (LIA) ingår i utbildningen, vilket ger dig möjlighet att omsätta teoretiska kunskaper i praktisk handling. LIA:n genomförs på halvfart i en verksamhet för personer med demenssjukdom.

Kurser i utbildningen YH-poäng*
Demenssjukdomar 20
Examensarbete inom demensområdet 20
Handleda vård- och omsorgspersonal inom demensområdet 20
Kvalitet och utveckling inom demensområdet 20
LIA - personcentrerad vård och omsorg inom demensområdet 20
Miljöns betydelse för personer med demenssjukdom 40
Personcentrerad vård och omsorg, etik och värdegrund 60

* 5 YH-poäng motsvarar två veckors studier på halvfart.
(LIA = Lärande i arbete)

Distansutbildning med närträffar
Utbildningen bedrivs på distans och är till största delen webbaserad. I utbildningen ingår nio närträffar på plats i Skövde. Varje närträff omfattar två dagar i följd och innehåller föreläsningar och gruppdiskussioner/seminarier. Övrig undervisning sker virtuellt via lärplattform. Du behöver ha tillgång till dator (ej surfplatta) med kamera, mikrofon och internet för att kunna ta del av och lämna in
uppgifter via lärplattformen. Du förväntas vara aktiv på lärplattformen kontinuerligt under utbildningen. Möjligheter finns till individuell handledning.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Skövde kommun, Skövde Yrkeshögskola