Logistiker- och transportledare

Bunden | Eskilstuna

Gillar du att planera och arbetsleda? Som logistiker och transportledare skapar du effektiva, ekonomiska och miljövänliga varu- och transportflöden.

Omfattning 390 YH-poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

20 september 2021

Ansök på kunskapscompaniet.se

Restplatser finns!

Sista ansökningsdatum

20 maj 2021

Om utbildningen

Logistikerns och transportledaren arbetsuppgifter är att skapa flöden för varor och transporter som är effektiva, ekonomiska och miljövänliga. I fabriker, via lagerterminaler och genom transporter. Lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
Utbildningen ger dig breda efterfrågade kunskaper som gör att du själv kan välja inriktning inom branschen.

I utbildningen har över 25 företag och logistikorganisationer engagerat sig för att se till att utbildningen skapas enligt deras efterfrågade kompetensbehov. Detta borgar också för nära samarbete under utbildningen och vid LIA perioderna.

Efterfrågan på yrkeskunniga Logistiker och transportledare är högt både nationellt som regionalt i Mälardalen. Flera nationella företag men även lokala företag har engagerat sig i utbildningen för att deras rekryteringsbehov är växande. Efterfrågan av eftergymnasial kompetens från både logistikföretag och transporterande företag ökar konstant. Arlanda/Roserberg, Västerås, Hallsberg/Örebro, Eskilstuna, Nykvarn, och Stockholm är exempel på orter i närområdet som efterfrågar denna kompetens.

Utbildningens längd är 390 YH poäng (ca 80 veckor) varav 110 poäng (22 veckor) är LIA, praktik på företag.

Exempel på yrken efter utbildningen:
Logistikledare, Transportledare, Transportplanerare, Logistiker inom produktförsörjning, Speditör, Transportsamordnare.

Övergripande kursplan:
Flödesoptimering 40 yhp
Miljö och transportsystem 15 yhp
Presentation och affärskommunikation 15 yhp
IT-verktyg 10 yhp
Företagsekonomi för logistiker 35 yhp
Farligt gods 5 yhp
Inköpslogistik 20 yhp
Lärande i arbete 1 -Tillämpad distribution 55 yhp
Praktiskt ledarskap 40 yhp
Transportplanering och internationell logistik 25 yhp
Material- och produktionsstyrning 25 yhp
Warehouse management 30 yhp
Lärande i arbete 2 – Distribution och ledarskap 55 yhp
Examensarbete 20 yhp

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Kunskapscompaniet Ankaret AB