Logistiker- och transportledare

Bunden | Eskilstuna

Gillar du att planera och arbetsleda? Som logistiker och transportledare skapar du effektiva, ekonomiska och miljövänliga varu- och transportflöden.

Omfattning 390 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 september 2021

Ansök på kunskapscompaniet.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Om utbildningen

Logistikerns och transportledaren arbetsuppgifter är att skapa flöden för varor och transporter som är effektiva, ekonomiska och miljövänliga. I fabriker, via lagerterminaler och genom transporter. Lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
Utbildningen ger dig breda efterfrågade kunskaper som gör att du själv kan välja inriktning inom branschen.

I utbildningen har hela 25 företag och logistikorganisationer engagerats sig för att se till att utbildningen skapas enligt deras efterfrågade kompetensbehov. Dessa borgar också för nära samarbete under utbildningen och vid LIA perioderna.

Efterfrågan på yrkeskunniga Logistiker och transportledare är högt både nationellt som regionalt i Mälardalen. Flera nationella företag men även lokala företag har engagerat sig i utbildningen för att deras rekryteringsbehov är växande. Efterfrågan av eftergymnasial kompetens från både logistikföretag och transporterande företag ökar konstant. Arlanda/Roserberg, Västerås, Hallsberg/Örebro, Eskilstuna, Nykvarn, och Stockholm är exempel på orter i närområdet som efterfrågar denna kompetens.

Utbildningens längd är 390 YH poäng (ca 80 veckor) varav 110 poäng (22 veckor) är LIA, praktik på företag.

Exempel på yrken efter utbildningen:
Logistikledare, Transportledare, Transportplanerare, Logistiker inom produktförsörjning, Speditör, Transportsamordnare.

Övergripande kursplan:
Flödesoptimering, 30 yhp
Transport- och logistikekonomi inkl. kalkylering, 35 yhp
Presentation och affärskommunikation, 15 yhp
Miljö- och kvalitetssystem, 15 yhp
Transportsystem utifrån miljöhänsyn, 25 yhp
Distribution och inköpslogistik, 20 yhp
Lärande i arbete 1. Tillämpad distribution, 55 yhp
Transport- och logistikledning (ledarskap), 35 yhp
Engelskt yrkesspråk, 15 yhp
Transportplanering och internationell logistik, 20 yhp
Warehouse Management, 30 yhp
Material- och produktionsstyrning, 20 yhp
Lärande i arbete 2 - Distribution och ledarskap, 55 yhp
Examensarbete, 20 yhp

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Kunskapscompaniet Ankaret AB