Logistiker- och transportledare

Eskilstuna | Bunden

Gillar du att planera och arbetsleda? Som logistiker och transportledare skapar du effektiva, ekonomiska och miljövänliga varu- och transportflöden.

Omfattning 390 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

21 september 2020

Ansök på kunskapscompaniet.se

Sista ansökningsdatum

20 maj 2020

Platser

30

Fler starter

1 september 2021

Om utbildningen

Både Logistikerns och transportledarens arbetsuppgifter är att skapa flöden för varor och transporter som är effektiva, ekonomiska och miljövänliga. I fabriker, via lagerterminaler och genom transporter. Lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Utbildningen ger dig breda efterfrågade kunskaper som gör att du själv kan välja inriktning inom branschen. Utbildningen är uppdelad med ca 60 % gemensamma kurser samt 40 % valbara kursmoment mot logistik eller transport. Oavsett vilket du väljer kommer du att vara eftertraktad på arbetsmarknaden.

I utbildningen har hela 25 företag och logistikorganisationer engagerats sig för att se till att utbildningen skapas enligt deras efterfrågade kompetensbehov. Dessa borgar också för nära samarbete under utbildningen och vid LIA perioderna.

Efterfrågan på yrkeskunniga Logistiker och transportledare är högt både nationellt som regionalt i Mälardalen. Flera nationella företag men även lokala företag har engagerat sig i utbildningen för att deras rekryteringsbehov är växande. Efterfrågan av eftergymnasial kompetens från både logistikföretag och transporterande företag ökar konstant. Arlanda/Roserberg, Västerås, Hallsberg/Örebro, Eskilstuna, Nykvarn, och Stockholm är exempel på orter i närområdet som efterfrågar denna kompetens.

Utbildningens längd är 390 YH poäng (ca 80 veckor) varav 110 poäng (22 veckor) är LIA, dvs praktik på företag.

Exempel på yrken efter utbildningen
Logistikledare, Transportledare, Transportplanerare, Logistiker inom produktförsörjning, Speditör, Transportsamordnare.

Övergripande kursplan

Obligatoriska kurser
Flödesoptimering, 35 yhp
Miljö- och kvalitetsledningssystem, 15 yhp
Transportsystem utifrån miljöhänsyn, 15 yhp
Farligt gods, 5 yhp
Presentation och affärskommunikation, 10 yhp
Företagsekonomi för logistiker, 35 yhp
IT-verktyg, 15 yhp
Praktiskt ledarskap, 40 yhp
Inköpslogistik, 20 yhp
Internationell logistik, 20 yhp
Lärande i arbete 1 Tillämpad distribution, 55 yhp
Examensarbete, 20 yhp

Valbara kurser
Material- och produktionsstyrning – inriktning logistikledare, 20 yhp
Warehouse Management - inriktning logistikledare, 30 yhp
Transportledning och transportplanering - inriktning transportledare, 35 yhp
Transporträtt – inriktning transportledare, 15 yhp
Lärande i arbete 2 - Distribution och ledarskap med logistikinriktning, 55 yhp
Lärande i arbete 2 - Distribution och ledarskap med transportinriktning, 55 yhp

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Kunskapscompaniet Ankaret AB