Fönsterhantverkare- traditionella hantverkstekniker

Bunden | Mariestad

Utbildningen inriktar sig på fönsterrenovering och fönsterhantverk

Omfattning 200 poäng (ca 1 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

31 augusti 2020

Ansök på dacapomariestad.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Fler starter

1 augusti 2021, 1 augusti 2022

Om utbildningen

Ett år med fönster! För att kunna renovera fönster krävs ett hantverkskunnande inom traditionella material och tekniker. Utbildningen inriktar sig på grundläggande hantverkstekniker inom fönsterrenovering och fönsterhantverk. Glasnings-, måleri- och fogningstekniker samt förståelse kring arkitektur och bebyggelsehistoria är några av momenten utbildningen kommer ta upp.

Om utbildningen
Fönsterrenovering och fönsterhantverk har under senare år utvecklats från en sektor präglad av enmansföretag med privatpersoner som huvudmålgrupp, till företag med flera anställda och ägare av flerbostadshus som kunder. Fönsterrenoveringsområdet spänner sig över ett brett område av renovering av såväl ”nyare” fönster (ex 60-tal) till fönster tillhörande äldre byggnader.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet (Gymnasieutbildning eller motsvarande kunskaper uppnådd genom annan utbildning eller yrkeserfarenhet) samt viss hantverkserfarenhet uppnådd genom utbildning eller praktisk erfarenhet. Vi gör alltid en individuell bedömning.

CSN
Ja, utbildningen är CSN-berättigad.

Kurser
Arbetsmiljö 10

Arkitektur och bebyggelsehistoria 25

Byggfysik och energieffektivisering 10

Examensarbete 15

Företagande, entreprenörskap, ledarskap 10

Hantverkstekniker 50

Hantverkstekniker fortsättning 40

LIA inom fönsterhantverk 20

Materiallära 20

Summa: 200

Efter utbildningen
Efterfrågan på fönsterhantverkare är stor. Det finns goda möjligheter till arbete efter examen. Utbildningen leder till följande yrkesroller: fönsterrenoverare, fönsterhantverkare.

Ord från branschen

”Medarbetarna i enheten fastigheter och kulturarv, ser ett stort behov av utbildningar som verkar för att bibehålla hantverkstraditioner som är på väg bort. Kyrkor är ofta byggnader med stora kulturhistoriska värden och måste enligt kulturmiljölagen underhållas så att deras kulturhistoriska värden inte förvanskas eller minskas, det innebär i regel att reparationer ska ske med traditionella metoder och material. Vi är övertygade om att det inom Svenska kyrkan finns arbetsmöjligheter för utexaminerade fönsterhantverkare.”
Linda Denlert, teamledare kulturarv/konservator i Svenska kyrkan

” Att jobba med fönsterrenoveringar och fönsterhantverk ligger helt rätt i tiden. Intresset för att återanvända och spara byggnadsdelar som fönster och dörrar börjar äntligen få fäste i byggbranschen. Jag har jobbat 25 år med fönsterhantverk och har det sista året fått förfrågningar från en helt ny typ av kunder som fastighetsbolag och större byggbolag.”
Mats Lindström, Husögat AB

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Mariestads kommun, Dacapo Mariestad