Dokumentcontroller / registrator

Distans | Tumba

Dokumentcontroller/Registrator på Xenter är en unik distansutbildning som ges på 75%. Yrkesrollen är eftersökt av offentlig sektor samt större företag

Omfattning 200 poäng (ca 1,5 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 75%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 januari 2021

Ansök på xenter.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Om utbildningen

Utbildningen Dokumentcontroller/Registrator är en distansutbildning på 75%. Yrkesrollen är eftersökt inom offentlig förvaltning, myndigheter och större företag där registrering av in- och utgående information, dokumentation, arkivering och diarieföring är lagstadgad. En stor del av utbildningen utgörs av kurserna Juridik för registratorer, Offentlighet och sekretess, Systemförvaltning, Information- och dokumenthantering samt LIA (Lärande i arbete).
Utbildningen är unik i sin form, då inga övriga utbildningar på området, finns inom yrkeshögskolan. Utbildningen omfattar fyra fysiska, obligatoriska träffar. Urvalet till utbildningen sker utefter betyg ifrån gymnasieskola eller motsvarande. Svenska 2 alt. Svenska som andraspråk 2, är ett särskilt förkunskapskrav, då goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift är av största vikt för att kunna hantera yrkesrollen.
Andra kurser som är av särskild betydelse för yrkesrollen är, Samhällskunskap 2, Historia 2 och Engelska 6.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Botkyrka kommun, Xenter Botkyrka