Specialistbarnskötare med inriktning lärmiljöer

Bunden | Göteborg

Vill du utvecklas i din roll som barnskötare? Som specialist i lärmiljöer kan du skapa och utveckla lärmiljöer som möter alla barns behov.

Omfattning 200 YH-poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 50%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 september 2022

Ansök på yrgo.se

Sista ansökningsdatum

19 april 2022

Om utbildningen

Vill du utvecklas i din roll som barnskötare? Med specialistkunskaper inom lärmiljöer kan du arbeta mer systematiskt och medvetet med barngruppens utveckling och lärande och ge stöd till barn i behov av särskilt stöd. Du blir ett pedagogiskt stöd för hela förskolan och implementerar nya arbetssätt och metoder för utveckling av pedagogiska, sociala och fysiska miljöer.

Som barnskötare med specialistkunskaper inom lärmiljöer får du ta dig an en ny roll på förskolan. Du fungerar som ett pedagogiskt stöd för förskolans utbildning och implementerar nya arbetssätt och metoder för utveckling av pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljöer.

Du leder dina kollegor i olika slags kollegiala lärprocesser och utvecklingsarbeten. Du bidrar med specialistkunskap till förskolans utformning och arbete kring lärmiljöer och dimensioner av lärmiljöer.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som specialistbarnskötare eller resurspedagog.

Under utbildningen får du bland annat
- verktyg och modeller för att analysera och skapa inkluderande och tillgängliga lärmiljöer.
- utveckla ditt pedagogiska ledarskap och din kommunikationsförmåga.
- lära dig vilka förutsättningar för lärande som finns och hur de hänger samman med verksamhetens pedagogiska, sociala och fysiska miljöer.
- fördjupade kunskaper om digitalisering och digitala verktyg för förskolans utbildning och undervisning.
- lära dig om hållbarhetsfrågor samt naturens och utevistelsens betydelse för hälsa, utveckling och lärande.
- fördjupade kunskaper om det pedagogiska arbetet, läroplanen och övriga styrdokument för förskolan.
- utveckla dina kunskaper i specialpedagogik och kompetens för att arbeta med barn i behov av särskilt stöd.

LIA (praktik)
En stor del av utbildningen består av LIA (lärande i arbete), vilket är yrkeshögskolans version av praktik. Under LIA:n får du omsätta dina kunskaper från utbildningen i en verklig miljö och träna på din nya yrkesroll.

LIA:n går på heltid, till skillnad från övriga kurser som går på 50 procent.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Göteborgs Stad, Yrgo