Pedagog i fritidshem

Bunden | Göteborg

Vill du arbeta i fritidshem och utveckla ditt ledarskap, stötta eleverna i deras lärande, identitetsskapande och sociala utveckling?

Omfattning 300 YH-poäng (ca 1,5 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

29 augusti 2022

Ansök på yrgo.se

Öppen för sen anmälan

Sista ansökningsdatum

16 september 2022

Om utbildningen

Vill du arbeta med att ge elever en meningsfull tid i skolan? Som pedagog i fritidshem stöttar du eleverna i deras lärande, identitetsskapande och sociala utveckling. Under utbildningen får du utveckla ditt ledarskap och lära dig att arbeta med fritidshemspedagogik och värdegrundsfrågor.

Under utbildningen får du bland annat
- kunskaper och förståelse om barn och ungdomars identitetsskapande, grupprocesser, sociala normer och värden.
- lära dig hur du kan använda digitalisering och digitala verktyg för elevens lärande samt för administration, information, kommunikation och dokumentation.
- kunskaper om hälsa, återhämtning och rekreationens betydelse för en hälsosam livsstil och hur du kan arbeta med dessa delar i fritidshemmet.
- lära dig metoder för att kunna introducera en variation av fritidsformer och fritidsutövande i fritidshemmet, till exempel idrott, naturliv, kultur och skapande verksamhet.
- utveckla ditt ledarskap, din kommunikativa förmåga och konflikthantering.
- kunskaper om fritidspedagogik, elevens lärande i fritidshemmet och arbetssätt som bygger på demokratiska principer och processer.
- insikt i hur elevers olika bakgrund påverkar förutsättningar och behov i skolan.
- kunskaper om grundskolans och fritidshemmets läroplan, skollagen, barnkonventionen och övriga styrdokument.

Som pedagog i fritidshem arbetar du med elever i åldern 6-12 år. Du erbjuder eleverna en meningsfull fritid före, under och efter skolan med utgångspunkt i deras behov, intressen och erfarenheter. Lärandet i fritidshemmet ska i stor grad vara upplevelsebaserat och situationsstyrt.

Du stöttar elever i deras identitetsskapande och sociala utveckling i linje med läroplanen. Du arbetar också med värdegrundsfrågor samt utvecklar lärmiljöer och fritidshemspedagogik.

Övergripande fungerar du som ett pedagogiskt stöd i skolan och introducerar nya arbetssätt och metoder för utveckling av fritidshemmet och skolans verksamhet.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Göteborgs Stad, Yrgo