Socialpedagog med särskild kompetens inom KBT

Distans | Nacka

Vill du jobba med socialt utvecklings- och förändringsarbete?

Omfattning 400 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

30 augusti 2021

Ansök på sverigehalsan.se

Sista ansökningsdatum

4 april 2021

Fler starter

29 augusti 2022

Om utbildningen

Utbildningen ger dig yrkeskompetens för socialpedagogiskt arbete med barn, ungdomar och vuxna. Din arbetsmarknad finns bl.a. på behandlingshem, inom Statens institutionsstyrelse, inom sociala verksamheter i kommun och landsting och inom skolans värld. Yrkesrollerna är ofta socialpedagog, behandlingspedagog, behandlingsassistent, boendestödjare m m.

Förutom de grundläggande kunskaper du behöver för att arbeta med t.ex. socialt stöd och förändringsarbete får du också specialiserade kunskaper inom KBT, mångkulturalitet samt hälsa och livsstilsförändring. En tredjedel av utbildningen består av LIA, lärande i arbete. Du är då ute på arbetsplatser och får på så sätt kunskaper och erfarenheter som kommer att vara värdefulla i din framtida yrkesroll.

Utbildningens kurser:
Socialpedagogik
Kognitiv beteendeterapi (KBT)
Mångkulturalitet och socialt arbete
Hälsa och livsstilsförändring
Evidensbaserad praktik (EBP)
Psykologi
Psykiatri
Sociologi
Juridik
Dokumentation
Kommunikation
Projekt
LIA1
LIA2
Examensarbete

Utbildningen bedrivs bland annat med webbaserade utbildningsträffar, webbinarier och filmade föreläsningar. Varje termin sker 3-4 utbildningsträffar om vardera 2-3 dagar på plats i Stockholm. Den studerande på distansutbildningen förväntas ha tillgång till dator med uppkoppling, och bekostar själv resorna och boendet vid utbildningstillfällena på plats.

Det är grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier som gäller, dvs gymnasieexamen eller motsvarande.

Urvalet till utbildningen görs efter ett särskilt prov med stegvis urval. Resultatet på en inledande skriftlig del (läsförståelse m m) ligger till grund för om man även blir aktuell för en muntlig del (en kortare intervju). Den samlade bedömningen av den skriftliga och den muntliga delen ligger sedan till grund för vilka som erbjuds plats på utbildningen.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Sverigehälsan AB