Försäkringsrådgivare/Skadereglerare/Riskbedömare

Bunden | Stockholm

Vill du göra karriär inom försäkringsbranschen? Studera till försäkringsrådgivare, skadereglerare eller riskbedömare var du än befinner dig.

Omfattning 400 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 augusti 2021

Ansök på fei.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Om utbildningen

Utbildningen Försäkringsrådgivare/Skadereglerare/Riskbedömare är sedan många år etablerad och en av de viktigaste utbildningarna för den som vill göra karriär inom försäkringsområdet.
En försäkringsrådgivare arbetar med att ge privatpersoner eller företag råd när det gäller olika försäkringslösningar och en skadereglerare hanterar olika skador som den försäkrade råkat ut för. En riskbedömare, underwriter, arbetar med att bedöma risker.

Utbildningen kännetecknas av att det är marknadens mest omfattande utbildning.
Den har en integrerad praktik på ledande bolag i försäkringsbranschen. Och den uppfyller Finansinspektionens teoretiska krav för att kunna bli förmedlare, som tidigare kallades mäklare.

FEI samarbetar med InsureSec och i utbildningen finns det möjlighet att mot en avgift göra InsureSecs licenstest som ett bevis på att utbildningen producerar kunniga och kompetenta försäkringsförmedlare.

Exempel på befattningar på kommande yrkesroll kan vara Administratör, Rådgivare, Förmedlarassistent, Skadereglerare och Riskbedömare/underwriter.

Omfattning: 80 veckor varav 24 veckor Lärande I Arbete (LIA)
Finansiering: Avgiftsfri utbildning som berättigar till studiemedel från CSN
Var? Kammakargatan 5 i Stockholm och via FEIFLEX
Kontakt: Maila gärna frågor till oss på yh@fei.se

Utbildningens mål
Målet med utbildningen är att du efter fullgjord utbildning framgångsrikt ska kunna arbeta som rådgivare, säljare eller handläggare i försäkringsbranschen. Efter avslutad utbildning ska den studerande ha:
• kunskaper i Finansinspektionens och InsureSecs regelverk, försäkringsjuridiska regelverk, Försäkringsförmedlarens roll och ansvar, Risk Management och skadereglering
• färdigheter att utreda kunders risksituation och försäkringsbehov samt presentera förslag på lämpliga försäkringslösningar
• kompetenser lämna besked om vilka akuta åtgärder som bör vidtas vid skada samt utreda vilken ersättning som ska lämnas ur försäkringen
• färdigheter i att hantera administrationen vid utbetalning från liv- och pensions- försäkringar

Kurser:
Ekonomi
Engelska
Examensarbete
Försäkringsförmedlarens roll och ansvar samt compliance
Juridik
Kundkommunikation och säljteknik
Liv- och pensionsförsäkring
Liv- och pensionsförsäkring, fördjupning
Lärande i Arbete
Omvärlds- och samhällsekonomisk bevakning
Risk Management
Sakförsäkring företag
Sakförsäkring person

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Företagsekonomiska Institutet 1888 AB

Webbplats

E-post

Telefon