Digitaliseringsledare smart industri

Distans | Göteborg

Ny utbildning för hösten 2020! För dig som är tekniker idag och vill kompe­tens­ut­veckla dig inom det absolut senaste i smart industri!

Omfattning 200 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 50%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 augusti 2021

Ansök på goteborgstekniskacollege.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Fler starter

1 augusti 2022

Om utbildningen

DISTANS/HALVFART

För dig som är tekniker idag eller har arbets­livs­er­fa­renhet inom en tvärfunk­tionell roll i industrin och vill kompe­tens­ut­veckla dig inom det absolut senaste i smart industri! Ansök senast 1 maj!

Det som är hett idag är föråldrat imorgon. I och med den alltmer digitaliserade värld vi lever i ställs det allt högre krav från arbetsmarknaden. Syftet med denna utbildning är att möta företagens behov av kompetensutveckling inom digitalisering genom en utbildning som leder till att kunna driva interna digitaliseringsprojekt. För att lyckas i denna roll är du en driven person som brinner för förändringsledning och ser möjligheterna som finns på marknaden idag för att kunna ta rätt beslut om framtiden.

Utbild­ningen är på distans. Fysiska träffar en gång per termin, 2 – 3 dagar.

Utbild­ningen består av fem olika delar:
- Föränd­rings­ledning
- Process­för­ståelse
- Nya digitala verktyg
- Digita­li­se­rings­strategi
- Examens­arbete

KURSÖVERSIKT (5 YH-poäng motsvarar 1 veckas studier)
- Agil projekt­ledning och kommu­ni­kation 15 p
- Automation och robotteknik 15 p
- Digita­li­sering i den smarta fabriken 10 p
- Digita­li­se­rings­strategi 15 p
- Examens­arbete 50 p
- Industriell IT 15 p
- Indust­riella processer och dataanalys 30 p
- Intro­duk­tionskurs 10 p
- Ledarskap i förändring 10 p
- Molntek­nologi 20 p
- Program­mering 10 p

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Göteborgs Tekniska College AB