Trädgårdsmästare inriktning park och tätort

Bunden | Solna

Utbilda dig till trädgårdsmästare och arbeta kreativt med växter, natur och landskap i storstadsmiljöer!

Omfattning 400 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 augusti 2021

Ansök på hermods.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Fler starter

1 augusti 2022

Om utbildningen

Intresset för natur och gröna ytor växer i samhället. Allt fler inser fördelarna med harmoniska och vackra utomhusmiljöer. Som trädgårdsmästare arbetar du med plantering, skötsel och design av utomhusmiljöer hos privata aktörer eller inom den offentliga sektorn. Arbetet är kreativt, fysiskt och utförs mestadels utomhus. Denna utbildning ger dig fördjupad kunskap inom tätortsnära natur och miljö så att du kan arbeta med grönytor i storstäder.

Efter utbildningen

Efter utbildningen har du kompetens att driva trädgårdsprojekt och göra projektberäkningar. Du har fördjupade kunskaper inom skötsel och drift av parkmiljöer med ett ekologiskt perspektiv. Du har färdigheter inom arbetsledning samt inom eget företagande. Som trädgårdsmästare kan du efter utbildningen bland annat arbeta i offentliga parkmiljöer, kyrkogårdsförvaltningar, handelsträdgårdar, besöksträdgårdar, bostadsbolag eller privata skötsel- och anläggningsföretag.

Innehåll och upplägg

På Hermods arbetar vi med problemlösningsinriktat lärande och att du som studerande får pröva de teoretiska delarna i utbildningen mot verkligheten i praktiska moment. På så sätt stimuleras du att se hur de teoretiska kunskaperna kommer att användas i den framtida yrkesrollen. Denna utbildning bedrivs i klassrum. Tre till fyra dagar i veckan är det schemalagd studietid och resterande tid ägnas åt självstudier. Undervisningen består bland annat av föreläsningar, fallstudier, projektarbeten och egenstudier. Utbildningen innehåller tre LIA-perioder där du får praktisera dina teoretiska kunskaper ute på en arbetsplats.

Kurser

• Arbetsledning och ledarskap, 15 yhp
• Ekonomi och entreprenörskap, 15 yhp
• Examensarbete, 30 yhp
• Fördjupad växtkunskap, 40 yhp
• LIA - Skötsel och drift, 40 yhp
• LIA - Specialisering, 20 yhp
• LIA - tätortsnära natur och mark, 40 yhp
• Markbyggnad, 15 yhp
• Miljökunskap, 20 yhp
• Odlingskunskap, 20 yhp
• Projekt och Utveckling, 20 yhp
• Skötsel, drift och förvaltning, 40 yhp
• Specialiserad beskärning och trädvård, 25 yhp
• Specialiserad mark och växtnäringslära, 20 yhp
• Tätortsnära natur, 20 yhp
• Växtanvändning, 20 yhp

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Hermods AB Stockholm

Webbplats

Telefon