Aktiveringspedagog inom LSS

Bunden | Mölndal

Vill du arbeta med att göra skillnad för andra? Vill du göra vardagen mer aktiv och meningsfull för människor?

Omfattning 300 YH-poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 75%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 september 2022

Ansök på molndal.se

Öppen för sen anmälan

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Om utbildningen

Reflektion utvecklar professionalitet – du blir efterfrågad!

Vill du arbeta med att göra skillnad för andra? Vill du göra vardagen mer aktiv och meningsfull för personer som har en intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumtillstånd eller förvärvad hjärnskada?

Snabbfakta
Examen Yrkeshögskoleexamen
Start september 2022
Längd 300 YH-poäng (2 år)
Studietakt 75% bunden
Studieort Mölndal, Campus Mölndal
Antal platser 20 st
LIA 23 veckor (praktik)

UNDER STUDIETIDEN
Under YH-utbildningen fördjupar du din kunskap i intellektuella och kognitiva funktionsnedsättningar. Du utvecklar kompetens vad gäller aktivering, stöd och stimulans i vardagen för personer i behov av stöd. Du tränar dina färdigheter i att utforma sinnesstimulerande aktiviteter, kognitivt stöd och kommunikationsstöd.

Under YH-utbildningen fördjupar du din kunskap om dokumentation och presentation. Du utvecklar också ditt professionella förhållningssätt som grund för att kvalitetsutveckla och pedagogiskt vägleda vardagsarbete. Färdigheter som kan användas inom exempelvis daglig verksamhet, särskola, grupp- eller korttidsboende.

Yrkeshögskoleutbildningen genomförs i nära samarbete med arbetslivet.

EFERFRÅGAD UTBILDNING
Inom Göteborgsregionens kommunförbund (GR) beslutades 2011 om att införa gemensamma titlar inom funktionshinderområdet. För att erhålla titeln Stödpedagog krävs utbildning på eftergymnasial nivå.

Antalet pedagoger inom verksamheterna Boende och Daglig verksamhet har sedan dess ökat från cirka 200 till cirka 400 till antalet.

Målet som beräknas vara uppnått 2025 är att 20 procent av de anställda ska ha en eftergymnasial utbildning. Idag är det cirka 12 procent som har en motsvarande utbildning. Utbildningen som Aktiveringspedagog ger även kompetens som efterfrågas inom följande områden:
- Personlig assistans
- Grundskola
- Grundsärskola
- Gymnasiesärskola
- Kortidsverksamhet inom LSS

KURSER SOM DU LÄSER (YH-poäng*):
*5 YH-poäng motsvarar 1 veckas helstudier

Utbildningen är uppbyggd av tre delar/block;

Block 1
- Förutsättningar för yrkesrollen, 70 YH-poäng
- Människan i utveckling och aktivitet, 20 YH-poäng
- Människan med funktionsnedsättning i sampel med andra, 30 YH-poäng
- LIA 1 - Människan med funktionsnedsättning i samspel med andra, 20 YH-poäng

Block 2
- Vardagsaktivitet, kommunikation och sinnesstimulering, 140 YH-poäng
- Vardagsaktivitet och dokumentation, 25 YH-poäng
- Kommunikation och samspel, 25 YH-poäng
- Tillgänglighet, delaktighet och välfärdsteknik, 25 YH-poäng
- Sinnesstimulering och social dokumentation, 25 YH-poäng
- LIA 2 - Vardagsaktivitet, kommunikation, välfärdsteknik och dokumentation, 40 yrkeshögskolepoäng

Block 3
- Resultat, implementering och vägledning, 90 YH-poäng
- Ett vägledande förhållningssätt och evidensbaserad praktik, 40 YH-poäng
- Utveckling för evidensbaserad praktik, 25 YH-poäng
- Examensarbete, 25 YH-poäng

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Campus Mölndal