Aktiveringspedagog inom LSS

Mölndal | Bunden

Omfattning 300 poäng (ca 2,5 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 75%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

7 september 2020

Ansök på molndal.se

Sista ansökningsdatum

17 maj 2020

Platser

20

Fler starter

1 september 2021, 1 september 2022

Om utbildningen

Vill du arbeta med att göra vardagen mer aktiv och meningsfull för personer som har en utvecklings störning, autism eller som har fått en hjärnskada som vuxen?

I vår unika yrkeshögskoleutbildning lär du dig metoder och synsätt som bidrar till utveckling för både individ och verksamhet. Under YH-utbildningen finns det många tillfällen för reflektion och dialog. De här tillfällena har betydelse för utvecklingen av dina personliga egenskaper som är viktiga för din kommande yrkesroll.

Snabbfakta
Examen Yrkeshögskoleexamen
Start september 2020
Längd 300 YH-poäng (2 år)
Studietakt 75% bunden 3 dagar/vecka skolförlagt
Studieort Mölndal, Campus Mölndal
Antal platser 20 st
LIA 23 veckor (praktik)
Under utbildningen
Under YH-utbildningen fördjupar du din kunskap i intellektuella och kognitiva funktionsnedsättningar. Du utvecklar kompetens vad gäller aktivering, stöd och stimulans i vardagen för personer i behov av stöd. Du tränar dina färdigheter i att utforma sinnesstimulerande aktiviteter, kognitivt stöd och kommunikationsstöd. Under YH-utbildningen fördjupar du din kunskap om dokumentation och presentation. Du utvecklar också ditt professionella förhållningssätt som grund för att kvalitetsutveckla och pedagogiskt vägleda vardagsarbete inom exempelvis daglig verksamhet, särskola, grupp- eller korttidsboende. Yrkeshögskoleutbildningen genomförs i nära samarbete med arbetslivet.Kurser som du läser (YH-poäng*):
*5 YH-poäng motsvarar 1 veckas helstudier

Människan i utveckling och aktivitet, 20 p
Människan med funktionsnedsättning i sampel med andra 30 p
LIA 1 Människan med funktionsnedsättning i samspel med andra, 20 p
Vardagsaktivitet, 25 p
Tillgänglighet, delaktighet och teknik, 25 p
Sinnesstimulering och dokumentation, 25 p
Kommunikation och samspel, 25 p
LIA 2 Vardagsaktivitet, kommunikation, samspel och
dokumentation, 40 p
Ett vägledande förhållningssätt och evidensbaserad praktik, 40 p
LIA 3 Utveckling för evidensbaserad praktik, 25 p
Examensarbete, 25 p
Efter utbildningen
Efter avslutad utbildning kan du arbeta till exempel som aktiveringspedagog, metodutvecklare, stödpedagog, specialassistent eller resurspedagog.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Campus Mölndal