Aktiveringspedagog inriktning äldre/rehabilitering

Mölndal | Bunden

Omfattning 300 poäng (ca 2,5 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 75%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

7 september 2020

Ansök på molndal.se

Sista ansökningsdatum

17 maj 2020

Platser

20

Fler starter

1 september 2021

Om utbildningen

Vill du arbeta med att göra vardagen mer aktiv och meningsfull för såväl äldre personer som personer i behov av rehabilitering

I vår unika yrkeshögskoleutbildning lär du dig metoder och synsätt som bidrar till utveckling för både individ och verksamhet. Under YH-utbildningen finns det många tillfällen för reflektion och dialog. De här tillfällena har betydelse för utvecklingen av dina personliga egenskaper som är viktiga för din kommande yrkesroll.

Snabbfakta
Examen Yrkeshögskoleexamen
Start september 2020
Längd 300 YH-poäng (2 år)
Studietakt 75%, bunden, skolförlagd 3 dagar/vecka
Studieort Mölndal
Antal platser 20 st
LIA 23 veckor (praktik)
Under utbildningen
Under YH-utbildningen fördjupar du din kunskap om rehabilitering och om den äldre människans livsvillkor. Du utvecklar kompetens inom aktivering, kommunikation, träning och stimulans ur ett hälsofrämjande perspektiv. Du lär dig att använda skapande, hantverk, rörelse, natur och kultur som medel i rehabiliteringsarbete. Under YH-utbildningen fördjupar du även din kunskap i dokumentation och presentation. Du utvecklar också ditt professionella förhållningssätt som grund för att kvalitetsutveckla och pedagogiskt vägleda vardagsarbete inom exempelvis dagverksamhet, träffpunkter, olika typer av bostäder och rehabiliterande verksamheter inom kommun och region. Yrkeshögskoleutbildningen genomförs i nära samarbete med arbetslivet.

Kurser som du läser (YH-poäng*):
*5 YH-poäng motsvarar 1 veckas helstudier

Människan åldrande, hälsa och funktion i aktivitet, 30 p
Professionellt, etiskt och hälsofrämjande förhållningssätt, 20 p
LIA 1 Den aktiva och skapande människan i samspel med andra, 20 p
Vardagsaktivitet, aktivitetshinder och hälsofrämjande arbete, 25 p
Tillgänglighet, delaktighet, välfärdsteknik och dokumentation, 25 p
Kommunikation, kultur och samspel, 25 p
Kreativitet, skapande och hantverk, 25 p
LIA 2 Aktivitet, kommunikation, tillgänglighet och dokumentation, 40 p
Ett vägledande förhållningssätt och evidensbaserad praktik, 40 p
LIA 3 Utveckling för evidensbaserad praktik, 25 p
Examensarbete, 25 p
Efter utbildningen
Efter avslutad utbildning kan du arbeta till exempel som aktiveringspedagog, omsorgshandledare, arbetsterapibiträde, rehabiliteringsassistent, äldresamordnare/äldrekonsulent eller stödpedagog.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Campus Mölndal