Behandlingsassistent

Distans | Sollefteå

Sollefteå Distans Som behandlingsassistent arbetar du med människor i alla åldrar som är i behov av stöd och behandling.

Omfattning 400 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

23 augusti 2021

Ansök på solleftea.se

Sista ansökningsdatum

15 maj 2021

Om utbildningen

Om utbildningen
Utbildningen omfattar 4 terminer med 13 fysiska träffar/sammankomster i Sollefteå, varje träff är 3-4 dagar. Alla sammankomster ska ses som obligato¬riska. Under sammankomsterna anordnar och bekostar du själv din resa och ditt boende.
Utbildningen är på helfart vilket innebär 40 h/vecka.
Upplägg och innehåll
Varje kurs introduceras under sammankomsten, en studiehandledning, med kursmål,
betygskriterier, tidsplan, litteratur och de uppgifter som skall leda de studerande under hemstudierna mot kursmålet presenteras.

Under hemstudierna inhämtar du kunskaper, färdigheter och kompetenser via självstudier, studiebesök, fallstudier, föreläsningar, seminarium, projektarbeten i grupp eller enskilt. IT-plattformen används för kommunikation om uppgifterna, under datumbestämda seminarium eller på forum.
Vid kursavslut på nästa sammankomst examineras du muntligt och/eller skriftligt.
Sammankomsterna innehåller också klassrumsundervisning, metodövningar och cirkulära samtalstekniker.

Obligatoriska kurser
• Examensarbete
• Grunder för kommunikation
• Grupper och grupprocesser
• Juridik och dokumentation
• LIA 1 Tillämpa och utveckla yrkesrollen
• LIA 2 Praktisk förankring av teoretisk kunskap
• Mental och psykisk utveckling
• Missbruks- och beroendetillstånd
• Mångkulturellt perspektiv i socialt behandlingsarbete
• Människosyn, bemötande och förhållningssätt
• Psykiatrisk ohälsa och beteendestörningar
• Rehabiliteringsinsatser
• Somatisk omvårdnad
• Yrkesroll och hälsa

LIA, lärande i arbete ingår (20 veckor)
Det är en teoretiskt och praktiskt utbildning, med 25% lärande i arbetslivet (LIA) d.v.s. praktik. De teoretiska studierna ger dig viktiga kunskaper som sedan tillämpas och utvecklas under prak¬tisk handledning på en arbetsplats. Många har hittat sitt framtida arbete via LIA.
Flertalet LIA-platser kräver utdrag ur polisens belastningsregister.

Efter utbildningen
Efter utbildningen kommer du framförallt kunna arbeta som behandlingsassistent eller behandlingspedagog inom socialt arbete, missbruksvård eller psykosocial behandling.
Det kan vara inom boendeverksamhet dvs HVB-hem (hem för vård och boende med olika målgrupper), SIS-institutioner med ungdoms- eller missbruksvård, , socialpsykiatri, daglig verksamhet, som resurs på en skola, hem för ensamkommande flyktingbarn och inom kriminalvården.


Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Sollefteå kommun - Reveljen