Miljösamordnare Hållbara byggnader

Bunden | Göteborg

Bli en del av lösningen i framtidens miljöfrågor vid samhällsbyggnadsprojekt.

Omfattning 410 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 september 2020

Ansök på kyh.se

Sista ansökningsdatum

19 april 2020

Fler starter

1 september 2021, 1 september 2022

Om utbildningen

Arbeta med framtidens miljöfrågor
Sverige växer och i takt med detta ökar även klimatkraven inom byggsektorn. I rollen som
miljösamordnare ansvarar du för att sätta miljöfrågorna på bordet.
Organisatorisk och social arbetsmiljö
Arbeta med både interna och externa kunder och ta ansvar för miljöronder och
miljöpåverkan.
Både kontor och ute i fält
I yrket varvar du din tid mellan att sitta på kontor och vara ute i fält där du gör miljöronder,
inventerar markförhållanden och följer upp miljöfrågor vid olika byggprojekt.
Om utbildningen:
Som miljösamordnare har du en specialistroll inom byggnadsteknik, miljökunskap och
miljölagstiftning och arbetar med att samordna, planera, driva och följa upp miljöfrågor hos
företag och organisationer. Du identifierar miljöpåverkan vid byggprojekt och föreslår
åtgärder och val av material. Andra arbetsuppgifter är byggvarubedömningar, att inventera
markförhållanden och ta hänsyn till lagstiftningsfrågor. Du identifierar miljöstörande ämnen
och gör miljöronder i projekt. Längre fram i karriären kan du även arbeta med
inventeringsplaner av fastigheter, administrera de formella delarna av miljöarbetet och
skriva miljöprogram.
Under utbildningen rustas du med gedigna kunskaper om byggnaders påverkan på yttre och
inre miljö, energiförsörjning, projektkunskap och förbereds för ett utvecklande arbetsliv.
Utbildningen passar dig som vill arbeta med miljöfrågor inom byggsektorn, som är duktig på
att organisera och har en god samarbetsförmåga.
Som miljösamordnare arbetar du i de flesta typer av byggprojekt och är oftast anställd av
entreprenören. Stora byggbolag jobbar ofta integrerat med miljöfrågor. Miljösamordnare
kan också finnas i beställarledet där det finns stort intresse för bra miljöarbete. KYH har
utbildat miljösamordnare sedan 2010 och våra alumner arbetar bland annat på Sweco,
Skanska, Wästbygg och Ramböll.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

KYH AB Göteborg

Webbplats

Telefon