Tullspecialist (CCS)

Bunden | Mölnlycke

Är du intresserad av frågor och arbete som rör import och export? Då är Tullspecialistutbildningen garanterat något för dig!

Omfattning 300 YH-poäng (ca 1,5 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 september 2021

Ansök på yhim.harryda.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Om utbildningen

Är du intresserad av frågor och arbete som rör import och export? Då är Tullspecialistutbildningen garanterat något för dig!

De svenska företagens internationella handel ökar. Nya regelverk och krav på effektivare tullhantering samt integration av tullsystem länder emellan är alla orsaker som bidrar till en ökad efterfrågan av personer med tullkompetens. YHiMs utbildning Tullspecialist (Customs Compliance Specialist) ger dig förutsättningar för att behärska detta samtidigt som du får en heltäckande kompetens för att kunna arbeta inom alla kunskapsgrenar inom tullområdet. Det kan exempelvis röra sig om import, export, särskilda förfaranden, tullvärde, klassificering av varor, ursprungshantering och transiteringar m.m.

Under utbildningen tränas även de studerande i affärsmannaskap för att skapa förståelse för hur en korrekt tullhantering kan påverka ett företags ekonomi och affärsstrategi.

Efter utbildningen har du förmåga att hantera samtliga steg i tullproceduren och även ha kompetens för att arbeta med egenkontroll och utvecklingsfrågor på området.

Bristen på tullkompetens är stor hos många företag vilket leder till att de inte kan leva upp till de krav som ställs enligt lag. Omvärldens snabba förändringar påverkar även starkt de svenska företagens internationella handel. Händelser såsom Brexit, förändrade politiska lägen, införande av handelshinder i olika länder runtom i världen samt digitaliseringen påverkar även hur man på ett kompetent sätt framöver måste hantera företagens tullfrågor.

YHIM var först i Sverige med att starta en Tullspecialistutbildning i januari 2017. Det har på många år inte funnits någon heltäckande utbildning inom tullområdet i landet vilket även innebär att efterfrågan på välutbildad personal är stor.

Ovanstående faktorer i kombination med stora pensionsavgångar på området skapar en mycket ljus framtida arbetsmarknad för personer med en gedigen utbildning specialiserad inom tullområdet.

Efter Tullspecialistutbildningen kan du arbeta såväl på företag som köper eller säljer varor från utlandet men även på logistik- eller speditionsföretag. Du kan också arbeta som tullspecialist/konsult hos ett s.k. tullombud som har hand om företags tullärenden, tullhantering och tullfrågor.

KURSER
AEO, uppföljning och egenkontroll, 20 YH-poäng
Affärsmannaskap och projektledning, 25 YH-poäng
Examensarbete, 10 YH-poäng
Import och Export Norge, 10 YH-poäng
Import och Exportprocessen, 30 YH-poäng
Internationell Handel, 15 YH-poäng
Klassificering, 25 YH-poäng
Lagar, Regler och Avtal, 30 YH-poäng
LIA 1 - Observation, 35 YH-poäng
LIA 2 - Tillämpning, 40 YH-poäng
Strategi för Handel, 10 YH-poäng
Särskilda Förfaranden, 20 YH-poäng
Transport och Informationslogistik, 10 YH-poäng
Tullengelska. 10 YH-poäng
Ursprung, 10 YH-poäng

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke

Webbplats

Telefon