Elnätsspecialist

Distans | Sundsvall, Vänersborg, Västerås

Kompetensutveckla dig och ta en plats i elkraftsbranschen, skapa vägen mot ett hållbart samhälle!

Omfattning 200 poäng (ca 1 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 december 2020

Ansök på ya.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Fler starter

1 september 2021

Om utbildningen

Vindkraft, solceller och annan småskalig elproduktion tillsammans med den explosionsartade utvecklingen av elbilar gör att Sverige står inför en unik utmaning i att ställa om vårt Elnät
Ny teknik ställer krav på nya kompetenser vilket sin tur kräver nytillskott av medarbetare som har rätt kompetenser och kunskap om vårt elnät och dess komponenter.

Svensk energibransch är central i satsningen på en hållbar produktion. År 2040 ska vi ha övergått till ett helt förnybart energisystem. Det ställer stora krav på såväl energikällor som distribution. Senaste tio åren har investeringstakten i utbyggnaden av vårt elnät fördubblats. Läs en spännande utbildning för en spännande bransch och var med och forma en hållbar framtid.

För dig som redan arbetar i branschen finns möjlighet att studera på lägre studiehastighet och tillgodoräkna LIAn. Utbildningen kommer att bedrivas med flexibelt upplägg, förinspelat material och handledartid efter arbetstid för att göra utbildningen så tillgänglig som möjligt. Hör av dig till oss så löser vi ett individuellt upplägg.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

YrkesAkademin YH AB

Webbplats

Telefon