Logistiker

Bunden | Södertälje

Vill du arbeta med att styra flöden, material och transporter, samt utveckla logistiklösningar? Då är Logistikutbildningen något för dig!

Omfattning 400 YH-poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 september 2021

Ansök på campustelge.se

Restplatser finns!

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Om utbildningen

Logistik är en strategiskt viktig konkurrensfaktor som samordnar investeringar och aktiviteter. Det rör styrning av varuflöden, transporter, lagring, förpackning och de därtill kopplade informationssystemen. Stora möjligheter till anställning och jobben finns inom en stor mängd olika branscher. Efterfrågan ökar snabbt p.g.a. företagens krav på effektiv och lönsam logistik samt kommande pensionsavgångar. Branschen har idag svårt att hitta rätt kompetens och främst efterfrågas logistikkunskaper på operativ nivå.

Efter avslutad utbildning har du kunskaper för att fungera i en arbetsledande roll i en logistikverksamhet. Du kommer aktivt och självständigt kunna medverka i att analysera och arbeta fram effektiva lösningar utifrån det egna företagets mål men även utifrån kundens behov och önskemål. Utbildningen fokuserar på strategi och ledarskap med inriktning mot logistik. I utbildningen ingår även ämnen som engelska för logistiker, arbetsledning och ekonomi, IT, juridik, kvalitet, miljö samt kommunikation.

En fjärdedel av utbildningen utgörs av LIA, där kunskaperna förankras i verkliga lägen på logistikeffektiva företag. Utbildningen till logistiker finns i Södertäljeområdet, som kännetecknas av att ha stort material- och varuflöde samt en bra tillgång till logistikinfrastruktur med bland annat två Europamotorvägar och tre järnvägar.

Logistikutbildningen är förlagd till Campus Telge i anslutning till KTH och Södertälje Science Park som är centralt belägna i Södertäljes norra stadskärna. I Södertälje finns det också möjlighet till att hyra studentbostad. Efter avslutad utbildning med godkända betyg får du en yrkeshögskoleexamen.

Ansökan
Görs via campustelge.se. Samtliga betygsdokument, tjänstgöringsintyg och övriga meriter bifogas i webbansökan senast den 15 april 2020.

Obs! Har du studier som avslutas efter den 15 april 2020 måste du meddela oss det i god tid för att kunna delta i urvalet/antagningen till utbildningen.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Södertälje kommun, Campus Telge