Bygglovshandläggare

Bunden | Borås, Lidköping, Uddevalla

Det byggs som aldrig förr! Städer expanderar och behöver en väl genomtänkt stadsplanering. Som bygglovshandläggare är du viktig i processen.

Omfattning 300 YH-poäng (ca 1,5 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 februari 2022

Ansök på lidkoping.se

Sista ansökningsdatum

20 november 2021

Om utbildningen

Utbildningen ger dig specialiserade kunskaper inom bygglovshandläggning. Du lär dig plan- och bygglagen, om förordningar och lagar och i utbildningen ingår också konstruktions- och ritningslära, byggteknik, samhällsplanering och hållbart- och energieffektivt byggande.

VAD KAN JAG JOBBA SOM?
Efter genomgången utbildning kommer du kunna jobba som bygglovshandläggare, byggnadsinspektör, bygglovsassistent eller bygglovskonsult i privat verksamhet.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL:
Samhällsplanering, bebyggelseutformning och gestaltning, 40 yhp
Plan- och bygglagen samt bygglagstiftning, 25 yhp
Yrkesengelska för bygglovshandläggare, 10 yhp
Boverkets byggregler, 40 yhp
Hållbar utveckling, 20 yhp
Praktisk bygglovshandläggning, 25 yhp
Kommunikation och konflikthantering, 20 yhp
Kommunal förvaltning, 10 yhp
LIA 1, 20 yhp
Lagstiftning och juridik, 30 yhp
LIA 2, 50 yhp
Examensarbete, 10 yhp

(5 yhp = en veckas heltidsstudier)

EXAMEN:
Yrkehögskoleexamen

UTBILDNINGENS UPPLÄGG:
Utbildningen omfattar 300 yh-poäng vilket motsvarar 1,5 års heltidsstudier.
Campus Västra Skaraborg är huvudman och sänder till Uddevalla och Borås där det finns grupper med studerande. Lärare finns på plats i Lidköping och undervisar två-tre dagar i veckan. Det kan förekomma sändningar från Uddevalla och Borås.

En del av dina studier kommer att vara förlagda till en arbetsplats på så kallad LIA, lärande i arbete. Under LIA-perioderna kommer du att få en förståelse för yrkesrollen och dess arbetsuppgifter, samt möjlighet att fördjupa dina kunskaper. LIA-perioderna kommer även att ge dig möjlighet att prova på att arbeta samt att skapa ett viktigt nätverk inför kommande anställning. Du kan göra LIA i Sverige, men också utomlands.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Lidköpings kommun Campus Lidköping