Internationell handelslogistiker

Distans | Umeå

En växande internationell handel ställer krav på smarta logistiklösningar. Det leder till en ökad efterfrågan på välutbildade handelslogistiker.

Omfattning 400 YH-poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

5 september 2022

Ansök på folkuniversitetet.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Om utbildningen

Internationell handelslogistiker 400 yhp 2 år Distans – Folkuniversitetet Umeå
Sverige har en liten hemmamarknad och är väldigt beroende av handel med omvärlden. En växande internationell handel och skärpta miljökrav ställer krav på smarta logistiklösningar. Det leder till en ökad efterfrågan på välutbildade handelslogistiker. E-handeln med varor fortsätter att växa i en rasande takt. Under utbildningens 2 år läser du ämnen som kommunikation och ledarskap, logistik, inköp

Framtidsutsikter
Yrkesrollen anställs företrädesvis av medelstora och stora företag som till stor del är inriktade mot den internationella marknaden, där Europa fortfarande har störst betydelse för svenskt näringsliv.

Utbildningens mål
Efter avslutad utbildning har du kunskaper om lagar som styr nationellt och internationell handel och har kompetenser att arbeta med avancerad logistik kring nationella och internationella transporter. Du har dessutom kompetenser att genomföra inköp och försäljning till utlandet med miljö och transportjuridisk hänsyn.

Distansstudier
Att läsa på distans innebär att du har stor frihet att vara var du vill under din studietid, men för vissa kurser måste du ibland träffa lärare och studiekamrater. Distansutbildningar med träffar innebär att vissa moment som till exempel introduktion, tentamen eller studiebesök som utgör obligatoriska moment görs i Umeå. Det innebär att du måste kunna resa till Umeå några dagar per termin. Vid obligatoriska möten betalar du själv eventuella resor.
Att studera på distans innebär frihet men kräver samtidigt disciplin. Du planerar själv för att kunna följa med i utbildningens planer, och även som distansstudent innebär heltidsstudier att du studerar ungefär 40 timmar per vecka.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Folkuniversitetet – Kursverksamheten vid Umeå Universitet