Logistikdesigner

Borås | Bunden

Internationella varuflöden, transporter och lagerstyrning är en nyckelfaktor i dagens framgångsrika affärsvärld. Logistikdesigner antar utmaningen!

Omfattning 400 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

7 september 2020

Ansök på boras.se

Sista ansökningsdatum

25 maj 2020

Platser

25

Fler starter

1 augusti 2021, 1 augusti 2022

Om utbildningen

Vill du vara med att skapa framtidens logistik? Då är Logistikdesigner jobbet för dig!

Som logistikdesigner har du möjlighet att stärka företags konkurrenskraft genom att ta fram och utveckla logistikflöden i världsklass.

Under utbildningen lär du dig att designa effektiva lager- och logistikflöden. Du får kompetens att dimensionera, hitta rätt utrustning och system, ta fram ekonomiska kalkyler och att leda logistikprojekt från A till Ö.

Den tekniska utvecklingen går fort, och därför innehåller utbildningen även delar inom automation, robotisering och AI.

LOGISTIKDESIGNER - EN STRATEGISK ROLL
Den kvalifikation som utbildningen Logistikdesigner leder till är stark. Logistik och inköp har redan stor strategisk betydelse för större företag och kommer framöver att få en än mer central roll då fler företag ser att det finns en tydlig besparingspotential i sina värdeflödeskedjor. För små
och medelstora företag saknas ofta en anställd med helhetssyn över hela varu- och tjänsteflödet från leverantör till slutkund. Det traditionella är att inköpsfunktionen svarar för flödet till företaget medan produktion svarar för flödet i företaget och slutligen svarar marknad och försäljning för
flödet ifrån företaget. Det som saknas är en samverkande roll mellan olika företagsfunktioner för att effektivisera hela värdeflödeskedjan och minska uppkomna suboptimeringar.

FLÖDESORIENTERING
Bra logistik och flödesorientering är viktigare än någonsin tidigare. Genom att få flödena in till, genom och ut från företag att fungera så smidigt som möjligt, minskar också sårbarheten av svängningar i marknad och konjunktur. Det är det som Supply Chain Management (SCM) handlar om, att koordinera och balansera dessa flöden. Det är t.ex. väl känt att distributionen i ett företag aldrig blir bättre än vad varuförsörjningen tillåter. Brister i varuförsörjningen och i samarbetet med
leverantörer kommer förr eller senare att leda till att vi inte klarar leveranserna mot kunderna på ett tillfredsställande sätt.

KURSER
Automatisering 15
CSR – Corporate Social Responsibility 10
Dataanalys 15
Examensarbete 20
Inköp- och leverantörsutveckling 25
Internationell handel 20
Kommunikation 15
Lagerlogistik 40
LIA 1 45
LIA 2 80
Logistik och IT 10
Logistikekonomi 25
Projektledning 25
Supply chain management 35
Transportplanering och distribution 20
Summa: 400

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Borås Stad - Borås Yrkeshögskola

Webbplats

Telefon