Logistikdesigner

Bunden | Borås

Internationella varuflöden, transporter och lagerstyrning är en nyckelfaktor i dagens framgångsrika affärsvärld. Logistikdesigner antar utmaningen!

Omfattning 400 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

30 augusti 2021

Ansök på boras.se

Sista ansökningsdatum

10 maj 2021

Fler starter

1 augusti 2022

Om utbildningen

Vill du vara med och skapa framtidens lager-, distributions- och logistiklösningar samtidigt som du ökar lönsamheten och stärker effektiviteten i företag?

Som logistikdesigner har du kunskapen, förmågan och kompetensen att stärka ditt företags konkurrenskraft med moderna, kostnadseffektiva logistiklösningar som ger ökad effektivitet och nöjdare kunder.

Under utbildningen lär du dig logistikdesign, logistikekonomi och projektledning för att skapa bättre affärer. Du lär dig också hur man, med dataanalys, tar fram smarta logistiklösningar som bidrar till långsiktigt hållbara affärer.

Den tekniska utvecklingen går fort, och därför innehåller utbildningen även delar inom automation, robotisering och AI.

Passar detta in på dig och att du kanske också vill göra detta i ett globalt perspektiv så är nog Logistikdesigner utbildningen för dig!
LOGISTIKDESIGNER - EN STRATEGISK ROLL
Den kvalifikation som utbildningen Logistikdesigner leder till är stark. Logistik och inköp har redan stor strategisk betydelse för större företag och kommer framöver att få en än mer central roll då fler företag ser att det finns en tydlig besparingspotential i sina värdeflödeskedjor. För små
och medelstora företag saknas ofta en anställd med helhetssyn över hela varu- och tjänsteflödet från leverantör till slutkund. Det traditionella är att inköpsfunktionen svarar för flödet till företaget medan produktion svarar för flödet i företaget och slutligen svarar marknad och försäljning för
flödet ifrån företaget. Det som saknas är en samverkande roll mellan olika företagsfunktioner för att effektivisera hela värdeflödeskedjan och minska uppkomna suboptimeringar.

FLÖDESORIENTERING
Bra logistik och flödesorientering är viktigare än någonsin tidigare. Genom att få flödena in till, genom och ut från företag att fungera så smidigt som möjligt, minskar också sårbarheten av svängningar i marknad och konjunktur. Det är det som Supply Chain Management (SCM) handlar om, att koordinera och balansera dessa flöden. Det är t.ex. väl känt att distributionen i ett företag aldrig blir bättre än vad varuförsörjningen tillåter. Brister i varuförsörjningen och i samarbetet med
leverantörer kommer förr eller senare att leda till att vi inte klarar leveranserna mot kunderna på ett tillfredsställande sätt.

KURSER
Grunder logistik och ekonomi 25
Internationell handel och juridik 40
Lager och lagerstyrning 75
Lönsamma flöden och hållbarhet 35
Projektledning, kommunikation och förhandling del 1 15
Projektledning, kommunikation och förhandling del 2 15
Supply Chain Management och IT 30
Transportlogistik 40
Examensarbete 30
Lärande i arbete (LIA) 1 45
Lärande i arbete (LIA) 2 50
Summa yrkeshögskolepoäng
400

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Borås Stad - Borås Yrkeshögskola

Webbplats

Telefon