Fullstackutveklare .NET

Bunden | Örebro

Denna utbildning vänder sig till dig som vill lära dig ta fram säkra, kvalitativa och effektiva system samt få kunskap om utveckling av databaser m.m.

Omfattning 400 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 september 2021

Ansök på skys.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Om utbildningen

.NET-utvecklarutbildningen vänder sig till dig som vill lära dig ta fram säkra, kvalitativa och effektiva system samt få kunskap om utvecklande av databaser, program samt applikationer.

En fullstackutvecklare är en programmerare som kan arbeta på alla nivåer i ett it-system. Jobbet innefattar bland annat att skriva programkod på relativt låg nivå, hantera nätverk och databaser samt arbeta med användargränssnitt.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att bland annat:
1. kunna arbeta med objektorienterad programmering i C# och .NET
2. kunna skapa korrekta algoritmer
3. kunna arbeta yrkesmässigt i Visual Studio och WPF
4. kunna skapa Windowsapplikationer
5. kunna skapa webbapplikationer baserade på .NET
6. kunna arbeta med TDD (Test Driven Development)
7. kunna modifiera data med hjälp av MVC
8. kunna skapa dynamiska lösningar med bland annat Dynamic Data och LinqToEntities
9. kunna implementera och arbeta med AJAX i webbapplikationer men också att utveckla
klientscripts och tjänster
10. kunna implementera en WCF-tjänster
11. kunna strukturer, organisera och ekonomiskt kalkylera utvecklingsprojekt
12. kunna använda sig av pseudokodning
13. kunna arbeta med bildbehandling
14. kunna utforma gränssnitt som bäst lämpar sig för aktuell produktion
15. kunna skapa och administrera SQL-databaser
16. kunna använda olika Entity datamodeller så som LINQ och Entity SQL
17. kunna utveckla frågor inom SQL


Kurser:
Ariktekturer
Backend-utveckling i .NET Framework
Databasutveckling
Examensarbete
Frontend-utveckling i .NET Framework
Gränssnitt och grafik
Javascript
Lärande i Arbete 1
Lärande i Arbete 2
Objektorienterad programmering C#
User experience design (UX Design)
Utvecklingsekonomi
Utvecklingsmetodik

Efter utbildningen kan du jobba som exempelvis programutvecklare, systemutvecklare, applikationsutvecklare, och webbutvecklare.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige

Webbplats

E-post

Telefon