Produktionsteknik – Trä, möbler och inredning

Bunden | Nässjö, Tibro

En utbildning för dig som vill arbeta i en av Sveriges mest spännande branscher, trä- och möbelbranschen.

Omfattning 300 poäng (ca 1,5 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

11 januari 2021

Ansök på ju.se

Sista ansökningsdatum

15 april 2020

Fler starter

1 augusti 2022

Om utbildningen

Träcentrums Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) på 3 terminen är anpassad efter arbetsmarknadens behov av produktionsteknisk kompetens, specifikt för trä, möbel och inredningsföretag.

Utbildningen förbereder dig för en yrkesroll som produktionstekniker, produktionsplanerare, kvalitetstekniker eller produktionsledare inom tillverkande industrin och ger Yrkeshögskoleexamen Produktionsteknik – Trä, möbler och inredning.

Utbildningen genomförs i nära samarbete med din nuvarande eller framtida arbetsgivare. Du som deltagare kan antingen vara någon som redan arbetar i ett företag inom trä, möbel och inredning eller någon som är intresserad av att komma in i en av de viktigaste branscherna i Sverige.

Att läsa en YH-utbildning innebär att teori blandas med praktik. Cirka 25% av en YH-utbildning sker genom praktik på ett eller flera företag, detta kallas LIA, Lärande i arbete.

På en YH-utbildning kan vardagspusslet fortfarande gå ihop. Vi kommer att göra allt vi kan för att möjliggöra så att du kan kombinera studierna med familj och jobb. Träcentrum i Nässjö är ansvarig för genomförandet av utbildningen som ges tillsammans med Tekniska högskolan i Jönköping. Studieplatser finns både på Träcentrum i Nässjö och på Kompetenscenter i Tibro. Utbildningen kommer att genomföras delar av veckan på skolan och delar av veckan på något av trä och möbelföretagen i vårt fantastiska nätverk.

Förutom LIA på företag finns på Träcentrum unika möjligheter att arbeta i skarpa projekt under utbildningen genom stipendium från Öhrskogsstiftelsen.

Till utbildningen knyts en ledningsgrupp med representanter från näringslivet, näringslivssamverkan sker också med studiebesök samt genom att externa föreläsare besöker oss på lektionerna.

Utbildningen är på 300 YH poäng som är fördelade på följande kurser
- Yrkesrollen och produktionsteknisk introduktion (25 poäng
- Projekt och ledarskap (25 poäng)
- Produktionsekonomi (25 poäng)
- Lärande i arbete - LIA 1 (25 poäng)
- Träindustriell produktionsteknik 1 - material, verktyg, maskin (25 poäng)
- Kalkylering och budgetering (25 poäng)
- Träindustriell produktionsteknik 2 - kvalitet, hållbar produktion, arbetsmiljö & säkerhet (25 poäng)
- Lärande i arbete - LIA 2 (25 poäng)
- Träindustriell produktionsteknik 3 – produktionsprocesser (25 poäng)
- Lärande i arbete - LIA 3 (25poäng)
- Träindustriell produktionsteknik 4 - Automation & digitalisering (25 poäng)
- Examensarbete 25

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Webbplats

Telefon