Behandlingspedagog

Bunden | Eslöv

Som behandlingspedagog blir du rustad för att stötta och vägleda andra till ett bättre liv.

Omfattning 400 YH-poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

6 september 2021

Ansök på eslovsfhsk.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Om utbildningen

Utbildningen till behandlingspedagog bygger på lika delar teori som praktik. Under utbildningen får du en orientering kring olika behandlingsmetoder samt en fördjupning i KBT, olika affektteorier och återfallsprevention. Som färdig behandlingspedagog kan du bland annat arbeta inom missbruksvården och psykiatrin, på HBV-hem, som boendestödjare och som elevassistent på skolor för ungdomar med särskilda behov.

Exempel på kursinnehåll:

psykologi
substansbruk och beroendeproblematik
migration och integration
utrednings- och behandlingsmetodik
friskvård och hälsa
praktik, arbetsplatsförlagt lärande
Eslövs folkhögskolas behandlingspedagogutbildning har ett etablerat kontaktnät som leder dig som studerande ut i yrkeslivet efter examen. I utbildningens ledningsgrupp finns representanter från Statens Institutionsstyrelse i Hässleholm, Fryshuset Syd, Karolinaskolan, VoB Syd och Nämndemansgården.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Eslövs Folkhögskola

Webbplats

Telefon