Kvalificerad 3D-printtekniker

Bunden | Värnamo

Bli en del av en kraftigt växande bransch, 3D-printing – additiv tillverkning!

Omfattning 400 YH-poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 augusti 2022

Ansök på ju.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Om utbildningen

Framtidens tillverkning är här. Bli en del av en kraftigt växande bransch, 3D-printing – additiv tillverkning, där utvecklingen går fort både på teknik- och materialsidan. Efter denna utbildning får du kompetens att arbeta med hela 3D-printprocessen och kunna välja teknik och material ur ett hållbarhetsperspektiv.

EFTERFRÅGAD KOMPETENS I SNABBVÄXANDE BRANSCH
Som utbildad kvalificerad 3D-printtekniker är du efterfrågad och kommer bl.a. att kunna arbeta med 3D-printing inom prototypframtagning eller serieproduktion. Exempel på yrkesroller är 3D-printtekniker, 3D-printingspecialist eller konstruktör, produktionstekniker eller underhållstekniker inom 3D-printing och additiv tillverkning.

MODERN TEKNIK OCH HÅLLBAR PRODUKTION

I utbildningen får du lära dig att använda modern teknik och bygga upp kunskap för att förbereda, bereda och utföra 3D-printing samt efter-bearbetning.

Du får utveckla dina kunskaper om hållbar produktion och hållbara material för att kunna välja teknik och material ur ett hållbarhets-perspektiv. Under utbildningen ingår också att behärska CAD för att kunna optimera och konstruera för 3D-printing. Utbildningen ger dig även kunskaper inom affärsmannaskap, produktionsoptimering, 3D-scanning, underhåll och omvärldsbevakning.

Som 3D-printtekniker arbetar du ofta i team och under utbildningen utmanas du att utveckla din samarbetsförmåga och anställbarhet. Du upp-muntras att arbeta lösningsfokuserat och ta eget ansvar. Du får också kunskap och förståelse för gruppdynamikens betydelse för ett projekts resultat

UTBILDNINGENS UPPLÄGG
Utbildningen bedrivs på heltid och genomförs på Campus Värnamo samt ute på företagen i lärande i arbete (LIA)
Förutom LIA ingår mycket andra praktiska moment, t.ex. 3D-printing, scanning, efterbearbetning och underhåll, vilka bland annat genomförs i Campus Värnamos Teknikcenter.

Jönköping University, Tekniska Högskolan, som är utbildningens huvudman, har i nära samarbete med företag i branschen tagit fram utbildningens innehåll så att den direkt svarar mot branschens kompetensbehov.

KURSER
År 1

Grundkurs för 3D-printteknik och additiv tillverkning – 50 YHp
3D-printteknik 1 – 25 Yhp
Lärande i arbete 1 – 25 Yhp
Material och miljö – 25 Yhp
Optimering och konstruktion 1 – 25 Yhp
3D-printteknik 2 – 25 Yhp
Lärande i arbete 2 – 25 Yhp
År 2

3D-printteknik 3 – 25 Yhp
Produktionsekonomi och underhåll – 25 Yhp
Optimering och konstruktion 2 – 25 Yhp
Lärande i arbete 3 – 25 Yhp
3D-printteknik 4 – 50 Yhp
Examensarbete – 25 Yhp
Lärande i arbete 4 – 25 Yhp

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Webbplats

Telefon