Fastighets- och energitekniker

Bunden | Göteborg

Fastighetsteknikern är specialisten med ansvar för skötsel, drift och underhåll av tekniska system, särskilt värme- kyla- och ventilationssystem.

Omfattning 300 poäng (ca 1,5 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

17 augusti 2020

Ansök på fastighetsakademin.se

Sista ansökningsdatum

31 maj 2020

Fler starter

1 augusti 2021, 1 augusti 2022

Om utbildningen

Som Fastighets- och energitekniker är du en specialist med ansvar för skötsel, drift och underhåll av fastigheters olika tekniska system, särskilt värme- kyla- och ventilationssystem. Som Fastighets- och energitekniker ser du till att systemen fungerar optimalt med hänsyn till bl.a. myndighetskrav, energianvändning och hyresgästers förväntningar. Installationstekniska frågor är en mycket viktig del i arbetet eftersom särskilt nyproducerade fastigheter idag har mycket avancerade tekniska system.

Arbetsuppgifter i rollen som Fastighets- och energitekniker innebär också arbete och utveckling av datoriserade styr- och övervakningssystem. Arbetet är omväxlande och bjuder på stora möjligheter till personlig utveckling och goda anställningsvillkor, i en, i övrigt, expansiv bransch som inte flyttar utomlands.

Vår utbildning till Fastighets- och energitekniker omfattar 1,5 års heltidsstudier, vilket motsvarar 300 Yh-poäng. Vi har 18 timmars lärarledd undervisning per vecka. Resterande tid sker, betygsgrundande, grupp- eller enskilda arbeten där handledare alltid finns tillgängliga. Utbildningen innefattar 2 LIA-perioder om 7 respektive 8 veckor. Under dina LIA-perioder får du möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken. Det är här du också har möjlighet att skaffa dig ett värdefullt kontaktnät och vanligen träffar din framtida arbetsgivare i fastighetsbranschen eller i företag verksamma inom VVS-branschen eller motsvarande.

Efter utbildningen till Fastighets- och energitekniker kan du, med mycket goda anställningsvillkor, arbeta som fastighetstekniker, energispecialist, drifttekniker, energitekniker, fastighetsvärd, husvärd, huschef, fastighetsansvarig m.fl.

Under din studietid hos oss läser du följande kurser:
Fastighetsföretagande, 30 p
Projektkunskap, 10 p
Kommunikation, 10 p
Företagsekonomi, 15 p
Byggnadsteknik och -fysik, 30 p
Kyl- och värmepumpsteknik, 15 p
Installationsteknik, 35 p
Styr- och övervakningssystem, 20 p
Energioptimering och-effektivisering, 25 p
Elteknik, 20 p
LIA 1 – Teknik, 35 p
LIA 2 – Drift och underhåll, 40 p
Examensarbete, 15 p

Hos oss på Fastighetsakademin får du en kvalificerad utbildning som leder till ett intressant, stimulerande och mycket utvecklande arbete i en bransch med mycket stort rekryteringsbehov.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Fastighetsakademin Sverige AB