CNC-tekniker/Produktionstekniker - Blått certifikat

Bunden | Karlskoga

Målet är att den studerande ska få en aktuell och kvalificerad kompetens med god bredd för att kunna arbeta inom den avancerade tillverkningsindustrin

Omfattning 400 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 september 2021

Ansök på apply.yh-antagning.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Om utbildningen

Utbildningsplan

Målet med utbildningen är att den studerande ska få en aktuell och kvalificerad specialistkompetens med god bredd för att kunna arbeta inom den avancerade tillverkningsindustrin med profilområdet CNC-teknik. Utbildningen ska ge deltagarna kunskaper och färdigheter i att programmera, leda och delta i industriell produktion/tillverkning med avancerad CNC-teknik och CAD-CAM-tekniken.
Som utbildad CNC-tekniker/produktionstekniker behärskar du moderna tillverkningstekniska metoder, har en god maskinteknisk allmänbildning och fungerar som en kreativ problemlösare.

Utöver CNC- och CAD-CAM teknik kommer du också tillägna dig kunskaper såsom produktions- och kvalitetsteknik, materiallära, verktygslära, mätteknik,LEAN och produktionsekonomi samt projektstyrning. I utbildningen ingår Lärande i Arbete (LIA). LIA motsvarar drygt 25 av utbildningen.

Efter avslutad utbildning ska du kunna arbeta som:
1. Kvalificerad CNC-operatör.
2. CNC-tekniker
3. CAM-beredare
4. Produktionstekniker

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Karlskoga kommun/Vuxnas lärande