Affärslogistik

Bunden | Norrköping

Är du bra på att planera, genomföra och effektivisera? Då är Affärslogistik en utbildning för dig!

Omfattning 400 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 augusti 2021

Ansök på osyh.se

Sista ansökningsdatum

15 maj 2021

Om utbildningen

Är du bra på att planera, genomföra och effektivisera? Då är Affärslogistik en utbildning för dig!

Logistik innebär att fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt och på så sätt öka företagens konkurrenskraft. Behovet av skickliga logistiker blir allt större, bl a inom branscher som industri, handel, sjukvård, transport och bygg.

Logistik handlar om effektiva flöden. Det kan handla både om fysiska flöden, såväl som informations- och ekonomiflöden. Inom logistiken organiseras och kontrolleras flöden från råvara till slutkonsument. Att ha en väl fungerande logistik är avgörande för företagets konkurrenskraft.

Logistikens betydelse för organisationen sprids till allt fler branscher - därför behövs skickliga logistiker.

Roller du kan komma att ha efter utbildningen:

Produktionsplanerare
Logistikutvecklare
Logistikkoordinator
Materialstyrare

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Östsvenska Yrkeshögskolan AB