Byggnadsingenjör-produktionsledare

Bunden | Kalmar

Byggbranschen har behov av ledare på olika nivåer. Denna utbildning förbereder de studerande till att axla rollen som ledare på en byggarbetsplats.

Omfattning 400 YH-poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 oktober 2022

Ansök på iuc-kalmar.se

Öppen för sen anmälan

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Om utbildningen

Betong klass II- Platsgjutning, 10 YH-poäng
Byggarbetsplatsens organisation och logistik, 20 YH-poäng
Byggprocessen, 20 YH-poäng
Byggteknik och hållbart byggande, 30 YH-poäng
Eget projekt - husbygge, 60 YH-poäng
Entreprenadjuridik och bygglagstiftning, 20 YH-poäng
Examensarbete, 10 YH-poäng
Fuktsäkerhet, 15 YH-poäng
Konstruktionsteknik och matematik, 25 YH-poäng
Ledarskap och kommunikation, 25 YH-poäng
LIA 1, 30 YH-poäng
LIA 2, 40 YH-poäng
LIA 3, 55 YH-poäng
Miljö- och kvalitetsarbete samt arbetsmiljö, 15 YH-poäng
Produktionsekonomi, 25 YH-poäng

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Industriellt utvecklingscentrum i Kalmar AB