Redovisningsekonom

Bunden | Östersund

Utbilda dig till redovisningsekonom och arbeta med ekonomisk information och rådgivning hos företag eller som konsult!

Omfattning 415 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 augusti 2021

Ansök på hermods.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Fler starter

1 augusti 2022

Om utbildningen

Som redovisningsekonom arbetar du med den ekonomiska informationen som behövs för beslutsfattande i företag och organisationer. Du arbetar löpande med bokföring, redovisning, fakturering samt ekonomisk rådgivning och planering. Detta yrke passar dig som har ett sinne för siffror, är noggrann, ansvarsfull och företagsam. En kvalificerad redovisningsekonom med aktuell och relevant kompetens är högt eftertraktad på arbetsmarknaden då fler företag överlåter sin ekonomihantering till redovisningsbyråer.

Efter utbildningen

När du slutfört din utbildning inom redovisning har du kunskap om hela det ekonomiska flödet, från beställning till bokföring och bokslut. Du har en bred kompetens för att sköta ekonomin för såväl privat näringsverksamhet, offentlig verksamhet som kommun, stat och landsting. Du har färdigheter inom olika ekonomisystem och kan skapa och analysera kalkyler, budgetmodeller, lönsamhetsbedömningar och likviditetsplaneringar. Efter utbildningen kan du ta anställning som redovisningsekonom, företagsekonom, redovisningsassistent, redovisningskonsult eller ekonomiassistent hos företag, myndighet eller kommun.

Innehåll och upplägg

På Hermods arbetar vi med problemlösningsinriktat lärande och att du som studerande får pröva de teoretiska delarna i utbildningen mot verkligheten i praktiska moment. På så sätt stimuleras du att se hur de teoretiska kunskaperna kommer att användas i den framtida yrkesrollen. Denna (redovisnings)utbildning bedrivs i klassrum. Två till tre dagar i veckan är det schemalagd studietid och resterande tid ägnas åt självstudier. Undervisningen består bland annat av föreläsningar, fallstudier, projektarbeten och egenstudier. Utbildningen innehåller två LIA-perioder där du får praktisera dina teoretiska kunskaper ute på en arbetsplats. Under dina LIA-perioder får du handledning och du får chans att testa och utveckla dina kunskaper i verkliga arbetsuppgifter.

Kurser

• Beskattningsrätt, 50 yhp
• Bokslutsarbete och Årsredovisningen, 40 yhp
• Ekonomistyrning och rapportering, 25 yhp
• Examensarbete, 20 yhp
• Företagsekonomi och Entreprenörskap, 25 yhp
• Juridisk introduktion och Handelsrätt, 50 yhp
• Kommunikation och retorik, 15 yhp
• LIA 1, 50 yhp
• LIA 2, 55 yhp
• Löpande redovisning och ekonomisystem, 60 yhp
• Redovisning – Offentlig sektor, 25 yhp

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Hermods AB Östersund

Webbplats

Telefon