Internationell vindkraftstekniker

Bunden | Sundsvall

Vill du arbeta med Sveriges omställning till förnybar elproduktion?

Omfattning 400 YH-poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 augusti 2022

Ansök på lernia.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Om utbildningen

Föreläsningar, laborationer och praktik - i Piteå/Söderhamn eller Sundsvall/Borlänge
Utbildningen till vindkraftstekniker kan du läsa antingen i Piteå (med fjärrort Söderhamn) eller i Sundsvall (med fjärrort Borlänge). Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, gruppövningar och praktikinslag. Under utbildningens fyra terminer kommer du dessutom vara ute på två LIA-perioder (praktik). All utbildning kommer vara på svenska, däremot kan viss kurslitteratur, artiklar och forskning på engelska förekomma.

FJÄRRORT: Studera i Piteå eller Sundsvall eller på länk från Söderhamn eller Borlänge

Utbildningen är en platsbunden utbildning som utgår från huvudorterna Sundsvall eller Piteå. I år har vi breddat vårt upptagningsområde av sökande på grund av stor kompetensbrist i regionerna kring Borlänge och Söderhamn!

Du kan alltså välja om du vill läsa utbildningen i en klass i Söderhamn eller Borlänge också, dock med obligatoriska veckor som förekommer i samband med varje kurs. Du som går i Söderhamn kommer att åka till Piteå en gång i månaden och stanna en vecka åt gången för att göra praktiska övningar tillsammans med resten av klassen. Du som går i Borlänge kommer att åka till Sundsvall en gång i månaden och stanna en vecka åt gången för att göra praktiska övningar tillsammans med resten av klassen. Alla kostnader kopplade till obligatoriska träffar på huvudorten (dvs Piteå/Sundsvall) står du som studerande för själv.

Utbildningen genomförs på plats i utbildningslokaler i alla fyra orter med gemensam uppkoppling till utbildaren. Under LIA-perioderna är ni studerande ute på företag och genomför praktiska arbetsuppgifter. LIA-platser finns i Borlänge, Sundsvall, Söderhamn och Piteå med omnejd.


GWO-kurs
Under höstterminen i årskurs 1 kommer delar av utbildningen (GWO) ske på annan ort. GWO-kurser är kurser för de som arbetar inom vindkraftsbranchen. GWO-kurser regleras enligt standard från The Global Wind Organisation.

Kostnad kommer uppgå till ca 3 000kr (boende, resor och mat) för varje student som bekostas av studenten.

Lernia bekostar GWO-kursen vid första tillfället. Innebär att vid ett eventuellt icke godkänt resultat, får studenten själv bekosta ett nytt utbildningstillfälle.

Utbildningen till vindkraftstekniker tas fram av företag i branschen
Utbildningen är framtagen av företag i branschen utifrån den kompetens som krävs för att gå direkt ut i arbete. Vi kan ge dig möjligheten att lära dig den senaste tekniken och följa den snabba utvecklingen i branschen genom:
- Det goda samarbetet mellan utbildningens ledningsgrupp, företagen i branschen och oss på Lernia
- Vårt aktiva nätverkande i branschen

Goda framtidsutsikter för vindkraftstekniker och internationella vindkraftstekniker
Branschen signalerar ett mycket tydligt behov av vindkraftstekniker, både på kort och lång sikt. Efter utbildningen Internationell vindkraftstekniker kan du operera över större geografiska områden och arbeta för olika typer av serviceföretag och turbintillverkare. Utbildade vindkraftstekniker är helt avgörande för att möta uppställda mål för Sveriges energiomställning.

Praktik- och samarbetsorganisationer
Utbildningen till vindkraftstekniker genomförs i samverkan med Enercon Energy, WPS Sweden, Vestas och Ropeaccess.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Lernia Utbildning AB

Webbplats

E-post

Telefon