Trädgårdsmästare inom park och kulturlandskap

Bunden | Karlskrona

Utbilda till trädgårdsmästare och arbeta utomhus med växter och natur. Yrket är kreativt och fysiskt!

Omfattning 400 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 augusti 2021

Ansök på hermods.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Fler starter

1 augusti 2022

Om utbildningen

Intresset för natur och gröna ytor växer i samhället. Allt fler inser fördelarna med harmoniska och vackra utomhusmiljöer. Som trädgårdsmästare arbetar du med att designa, plantera och sköta om utomhusmiljöer hos privata aktörer eller inom den offentliga sektorn. Arbetet är kreativt, fysiskt och utförs mestadels utomhus.

Efter utbildningen

Efter utbildningen har du kunskap och erfarenhet för att arbeta som trädgårdsmästare med ledarbefattning inom park och kulturlandskap. Du har kompetens att självständigt driva och slutföra projekt, värdera odlingsmetoder, skapa skötselplaner samt att leda, utveckla och kompetenshöja medarbetare. Efter avslutad utbildning kan du arbeta som trädgårdsmästare eller arbetsledare inom trädgård och förvaltning samt inom anläggning eller odling.

Innehåll och upplägg

På Hermods arbetar vi med problemlösningsinriktat lärande och att du som studerande får pröva de teoretiska delarna i utbildningen mot verkligheten i praktiska moment. På så sätt stimuleras du att se hur de teoretiska kunskaperna kommer att användas i den framtida yrkesrollen. Denna utbildning bedrivs i klassrum. Tre till fyra dagar i veckan är det schemalagd studietid och resterande tid ägnas åt självstudier. Undervisningen består bland annat av föreläsningar, fallstudier, projektarbeten och egenstudier. Utbildningen innehåller fem LIA-perioder där du får praktisera dina teoretiska kunskaper ute på en arbetsplats.

Kurser

• Arbetsledning och entreprenörskap, 40 yhp
• Examensarbete, 35 yhp
• Fördjupad växtkunskap, 40 yhp
• Kvalificerad beskärning och trädvård, 20 yhp
• Kvalificerad markbyggnad, 20 yhp
• Kvalificerad skötsel av parker och trädgårdar, 50 yhp
• Landskapsvård, 35 yhp
• LIA - Markbyggnad, 20 yhp
• LIA - Arbetsledning, 15 yhp
• LIA - Fördjupning, 15 yhp
• LIA - Landskapsvård, 15 yhp
• LIA - Parkskötsel, 35 yhp
• Mark och Växtnäringslära, 20 yhp
• Odling, 20 yhp
• Tätortsnära skog, 20 yhp

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Hermods AB Karlskrona