Logistiker, arbetsledning och flerpartslogistik

Örebro | Bunden

Omfattning 430 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 september 2020

Ansök på skys.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Platser

35

Om utbildningen

En logistiker jobbar ofta med leveranser av olika slag, det kan handla om att leverera varor, information eller betalningar etc. I ett varuhus kan det innefatta att rätt vara hamnar på rätt plats, i rätt tid och i rätt mängd. Arbetet kan också innebära att hålla ordning på en lageravdelning med allt från inkommande till utgående leveranser samt säkerställande av lagerhållning, i form av planering och beställning, utifrån försäljningsresultat.


Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att bland annat:
1. Föreslå förbättring inom logistiken som ger kundvärde.
2. Beskriva, mäta, analysera och föreslå förbättringar.
3. Planera flöde, layout och utrustning i ett litet och mellanstort lager.
4. Outsourca del av logistikflödet till ett tredjepartsföretag.
5. Driva ett projekt och presentera skriftligt som muntligt.
6. Genomföra en offertförfrågan och upphandling av lagerutrustning eller transport inklusive leveransvillkor och investeringskalkylering.
7. Analysera och skapa en handlingsplan vid problem- och krishantering av egen personal.


Kurser:
Affärslogik och ekonomiskt tänkande
Affärssystem
Arbetsledning styra, leda
Distribution med hållbara transporter (Fair Transport)
Examensarbete
Företagsekonomi
Inköp, förhandlingsteknik
Kvalitets- och ledn.system, Lean som förbättringsverktyg
LIA 1 – Processkartläggning
LIA 2 - Processkartläggning med förbättringsförslag
Logistik, flerpartslogistik, supply chain, processkartl.
Produktionssystem, lagerstyrning, lagefterlevnad
Projektledning, arbetsledning och kommunikation


Efter utbildningen kan du jobba som exempelvis arbetsledare, inköpare, logistik- och verksamhetsutvecklare, logistikplanerare.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige

Webbplats

E-post

Telefon