Specialistutbildad barnskötare med inriktning språkutveckling

Göteborg | Bunden

Är du barnskötare och brinner för barns lärande och språkutveckling? Studera på Yrgo och ta nästa steg i att utveckla din yrkesroll!

Omfattning 200 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 50%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 september 2020

Ansök på yrgo.se

Sista ansökningsdatum

20 juni 2019

Platser

30

Om utbildningen

Är du barnskötare och vill ta nästa steg till en ny yrkesroll?
I den här utbildningen fördjupar du dina kunskaper om barns lärande, samt om metoder och utvecklingsarbete för språkutvecklande arbetssätt Utbildningen Specialistutbildad barnskötare med inriktning språkutveckling bygger vidare på grundutbildningen till barnskötare. Utbildningen riktar sig till dig som vill bredda och fördjupa dina kunskaper om barns lärande och språkutveckling för att kunna utveckla arbetssätten i förskolan och de pedagogiska metoderna.

Utbildningen löper under fyra terminer på halvfart, LIA på helfart. Undervisningen har en tydlig arbetslivsanknytning med forskningsbaserade teoretiska kunskaper. Parallellt med undervisning sker handledarstödda egenstudier, LIA (lärande i arbete) och studiebesök i olika verksamheter. Teoriavsnitt varvas med varierade och ämnesövergripande projekt samt verklighetsbaserade problemställningar som ger möjlighet att bättre spegla det kommande yrkeslivet. Metodiken utvecklar förmågan att bättre möta förskolans uppdrag, förutsättningar och arbetsformer. Undervisningen är utformad för att bidra till eget ansvar och skapa förutsättningar för aktiv inlärning, diskussioner, livslångt lärande och personlig utveckling.

Arbetsmarknad
Svensk förskola står inför stora utmaningar att möta behovet av personal med rätt kompetens. Efterfrågan på barnskötare är stor och statistiken visar att den trenden kommer att hålla i sig. För att kunna arbeta med läroplanens mål, uppdrag och intentioner krävs kunskap och utbildning. Förskolans kvalitet hänger samman med kompetensen hos personalen. Det språkutvecklande uppdraget är en stor del av förskolans arbetsområden.

Kurser
Digitalisering och IKT i förskolan 15 p
Examensarbete 15 p
Kommunikation 15 p
LIA 1 – Lärande i arbete 20 p
LIA 2 – Lärande i arbete 20 p
Möte med mångfalden 15 p
Pedagogisk miljö 15 p
Pedagogiskt arbete – fördjupning 30 p
Skapande verksamhet – Berättande, Drama och föreställning 15 p
Språkinlärning och språkstimulering 10 p
Språkutveckling, språkutvecklande arbetssätt i förskolan 30 p

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Göteborgs Stad, Yrgo