Stödpedagog

Bunden | Borås

Bidra till ett ökat välbefinnande och en större livskvalitet för personer med kognitiv funktionsnedsättning! Sök till Stödpedagog!

Omfattning 200 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 50%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

17 augusti 2020

Ansök på boras.se

Sista ansökningsdatum

25 maj 2020

Om utbildningen

Stödpedagog är en vidareutbildning för dig som vill utveckla din kompetens inom funktionsnedsättningsområdet.
Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen Stödpedagog som innebär att du kan söka tjänst som stödpedagog eller som pedagogisk vägledare inom funktionsnedsättningsområdet.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om
- orsaker till och konsekvenser av kognitiva och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i vardagen
- kommunikation utifrån olika aspekter med fokus på alternativ och kompletterande kommunikation
- förhållningssätt som stödjer brukare till självbestämmande och till delaktighet
- teoretiska perspektiv på människans utveckling
- pedagogiska metoder för individanpassat stöd till personer med funktionsnedsättning som bidrar
till ökad livskvalitet
- aktuella lagar och förordningar
- social dokumentation

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att
- möta människor med funktionsnedsättning med respekt och möjliggöra integritet samt vid behov
tillämpa alternativ kommunikation
- möta ökade krav på social dokumentation
- uppmärksamma problem/utvecklingsområden och beskriva behov av kvalitetsutveckling för en
verksamhet
- analysera metoder för och pedagogiskt leda vardagsarbete för såväl individ och grupp
- använda evidensbaserad forskning vid kvalitetsutveckling i verksamheten

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att
- stödja och handleda medarbetare att välja och tillämpa olika pedagogiska metoder
- vara delaktig i det pedagogiska arbetssättets utveckling och i verksamhetens utvecklingsarbeten
- bidra till att den enskildes självbestämmande och delaktighet respekteras
- värdera eget och andras behov av olika aktiviteter, reflektera över dess betydelse för välbefinnande
- reflektera över grupprocesser och värdera egen förmåga att vägleda andra

Utbildningens 200 poäng består av följande kurser:
Dokumentation, kvalitetssäkring och yrkesutveckling 35
Examensarbete 10
Funktionsnedsättning och dess konsekvenser 30
Hälsa, social gemenskap och livskvalitet 20
LIA, funktionsnedsättning, kommunikation och möjligheter 35
Människan i samspel med andra 20
Människan i utveckling och yrkesetiska principer 20
Pedagogisk vägledning och välfärdsteknik 30

Utbildningens 200 YH poäng läses på 2 år, halvtid. Det är två studiedagar per vecka som kommer att bestå av lektioner, föreläsningar, studiebesök, gruppuppgifter och praktik under LIA-kursen som ligger på termin 3.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Borås Stad - Borås Yrkeshögskola