Flygtekniker-helikopter

Bunden | Luleå

Efterfrågan på flygtekniker är mycket stor och utbildningen leder till möjligheter att tjänstgöra såväl i Sverige som utomlands.

Omfattning 420 YH-poäng (ca 2 år)

Examen Kvalificerad yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 6

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 augusti 2022

Ansök på nftc.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Om utbildningen

---
Efter genomgången utbildning skall man kunna arbeta inom flygteknisk underhållssektor som certifierande personal (personal med egna befogenheter), med inriktning mot helikopterteknik. Utbildningen förbereder vidare för militär karriär som yrkesofficer i flygteknisk tjänst.
Ingående kurser är: Aerodynamik, Digitalteknik och flyginstrument, Elektronik för flygtekniker, Flyglagstiftning, Flygteknisk engelska, Flygteknisk fysik och matematik, Gasturbinmotor, Helikopterlära, Lärande i Arbete, Mänskliga faktorer, Materiallära och järnvaror, Underhållsteknik samt Examensarbete.
Utöver YH-utbildningen kan även examinationer göras med inriktning mot flygplanstekniker i samverkan med flygteknikerutbildningen i Klippan.
Undervisningen är till 100% lärarledd. Den teoretiska delen sker i grupper om max 28 elever och följer utbildningsplanerna i regelverket Del 66.
Examinationer sker kontinuerligt enligt EASA:s regelverk, beskrivit i skolans MTOE.
Den interna praktiska undervisningen genomförs i grupper omfattande max 15 studerande per instruktör. Dessutom kommer extern praktik att genomföras på av Transportstyrelsen godkända flygverkstäder.
Ansökan och eventuell komplettering skall inlämnas senast 23 juni.
Utbildningen planeras att påbörjas 12 augusti.
För behörighet till utbildningen krävs som särskild behörighet godkända betyg i En6, Ma2 samt Fy1 eller motsvarande kunskaper, se vår hemsida!
Mer information om utbildningen, samt information om ansökan, hittar du på skolans hemsida http://www.nftc.se.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Nordiskt FlygTeknikCentrum Aktiebolag

Webbplats

Telefon