Fastighetsförvaltare

Bunden | Göteborg

Fastighetsförvaltaren har övergripande ansvar för att förvalta, utveckla och förädla fastigheterna samt att säkerställa att hyresgästerna är nöjda.

Omfattning 500 poäng (ca 2,5 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 augusti 2020

Ansök på fastighetsakademin.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Fler starter

17 augusti 2020, 1 augusti 2021

Om utbildningen

Som fastighetsförvaltare har du övergripande ansvar för att förvalta, utveckla och förädla fastigheter. Det är du som ser till att hyresgästerna är nöjda och att respektive fastighets ekonomi utvecklas på ett så fördelaktigt sätt som möjligt. Som fastighetsförvaltare kan det också innebära att du har arbetsledaransvar. Som fastighetsförvaltare behöver du ha uttalat intresse för inte bara teknik och juridik, utan även ekonomi och affärsutveckling. Fastighetsförvaltaren har i sin roll mycket affärsmässiga kontakter med inte bara hyresgäster utan också entreprenörer och leverantör, vilket ställer krav god fastighetsjuridisk, -ekonomisk och -teknisk kompetens.

Arbetet är, till sin natur, mycket omväxlande och bjuder på stora möjligheter till personlig utveckling och goda anställningsvillkor, i en, i övrigt, expansiv bransch som inte flyttar utomlands.

Vår utbildning till fastighetsförvaltare omfattar 2,5 års heltidsstudier, och mer där till, vilket motsvarar 500 Yh-poäng. Vi har 18 timmars lärarledd undervisning per vecka. Resterande tid sker, betygsgrundande, grupp- eller enskilda arbeten där handledare, alltid finns tillgängliga. Utbildningen innefattar tre LIA-perioder; varav de två första omfattar 8 veckor vardera och den sista 9 veckor. Under dina LIA-perioder får du möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken. Det är här du också har möjlighet att skaffa dig ett värdefullt kontaktnät och vanligen träffar din framtida arbetsgivare i fastighetsbranschen.

Efter avslutad utbildning kan du, med mycket goda anställningsvillkor, arbeta som fastighetsförvaltare, fastighetsingenjör, energispecialist, projektledare, driftsansvarig, teknisk förvaltare, energiingenjör, driftingenjör m.fl

Under dina 2,5 år hos oss läser du följande kurser:
Fastighetsföretagande, 40 p
Projektledning , 30 p
Ledarskap och kommunikation, 15 p
Yttre miljö, 10 p
Miljö och hållbarhet, 10 p
Företagsekonomi och marknadsföring, 25 p
Investeringskalkylering, 20 p
Fastighetsekonomi, 30 p
Juridik, 30 p
Hyresrätt, 30 p
Upphandling och entreprenadjuridik, 25 p
Arbetsmiljö, trygghet och säkerhet, 10 p
Byggnadsteknik och -fysik, 35 p
Installationsteknik, 30 p
Styr- och övervakningssystem, 10 p
LIA 1 – Fastighetsföretagande, 40 p
LIA 2 – Teknik, 40 p
LIA 3 – Fastighetsförvaltning, 45 p
Examensarbete, 25 p

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Fastighetsakademin Sverige AB