Teknisk förvaltare

Bunden | Göteborg

Som Teknisk Förvaltare har du ett strategiskt ansvar för drift, underhåll och förädling av ett fastighetsbestånd med ansvar för tekniska projekt.

Omfattning 500 poäng (ca 2,5 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

17 augusti 2020

Ansök på fastighetsakademin.se

Sista ansökningsdatum

31 maj 2020

Fler starter

1 augusti 2021

Om utbildningen

Som Teknisk Förvaltare har du ett strategiskt ansvar för drift, underhåll och förädling av ett fastighetsbestånd. Som Teknisk Förvaltare ansvarar du ofta för olika typer av tekniska projekt som utvecklar och förädlar fastigheter. Både byggnadstekniska och VVS-installationstekniska frågor är en mycket viktig del i arbetet eftersom, särskilt nyproducerade, fastigheter idag har mycket avancerade tekniska system. Teknisk Förvaltare är en specialist som har också huvudansvaret för att optimera fastighetens tekniska system. Vidare ansvarar Teknisk Förvaltare för kvalificerade upphandlingar och har ibland en ledarroll med personalansvar.

Arbetet är, till sin natur, mycket omväxlande och bjuder på stora möjligheter till personlig utveckling och goda anställningsvillkor, i en, i övrigt, expansiv bransch som inte flyttar utomlands.

Vår utbildning till fastighetsförvaltare omfattar 2,5 års heltidsstudier, och mer där till, vilket motsvarar 500 Yh-poäng. Vi har 18 timmars lärarledd undervisning per vecka. Resterande tid sker, betygsgrundande, grupp- eller enskilda arbeten där handledare, alltid finns tillgängliga. Utbildningen innefattar tre LIA-perioder; varav de två första omfattar 8 veckor vardera och den sista 9 veckor. Under dina LIA-perioder får du möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken. Det är här du också har möjlighet att skaffa dig ett värdefullt kontaktnät och vanligen träffar din framtida arbetsgivare i fastighetsbranschen.

Efter utbildningen till Teknisk Förvaltare kan du, med mycket goda anställningsvillkor, arbeta som teknisk förvaltare, fastighetsingenjör, fastighetsförvaltare, projektledare, driftsansvarig, energistrateg, underhållschef, energiingenjör, driftingenjör, VVS-ingenjör m.fl.

Under dina 2,5 år hos oss läser du följande kurser:
Fastighetsföretagande, 40 p
Projektledning, 20 p
Ledarskap och kommunikation, 15 p
Företagsekonomi, 25 p
Investeringskalkylering, 20 p
Juridik, 30 p
Upphandling och entreprenadjuridik, 25 p
Byggnadsteknik och -fysik, 35 p
Kyl- och värmepumpsteknik, 20 p
Installationsteknik, 35 p
Styr- och övervakningssystem, 20 p
Elteknik, 20 p
Underhållsteknik, 20 p
Energioptimering och -effektivisering, 20 p
LIA 1 – Fastighetsföretagande, 40 p
LIA 2 – Teknik, 40 p
LIA 3 – Fastighetsförvaltning, 45 p
Examensarbete, 25 pVisa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Fastighetsakademin Sverige AB