Service Manager - for future tourism

Bunden | Malmö

En bred utbildning för dig som vill arbeta som ledare inom den växande besöksnäringen!

Omfattning 400 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

31 augusti 2020

Ansök på malmo.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Fler starter

16 augusti 2021

Om utbildningen

Service Manager är en ledarskapsutbildning inriktad mot besöksnäringen. Vi tror att du som vill gå utbildningen är driven och ambitiös samt att du vill öka dina färdigheter och fördjupa dina kunskaper för att bli en bra ledare. Låter engagemang, utveckling, förändring och excellens spännande? Då är Service Manager rätt för dig eftersom det är våra kärnvärden. Hos oss finns möjligheten att förverkliga dina drömmar!

Utbildningen omfattar 400 YH-poäng (1 vecka = 5 poäng) och innehåller både teoretiska och praktiska moment inom ledarskap och service. På utbildningen erhåller du färdigheter i att planera, genomföra och utvärdera projekt, konceptualisering samt marknadsplaner. Du kommer att kunna bedöma organisationers finansiella ställning och applicera relevant urval av ekonomistyrningsverktyg. En tredjedel av utbildningen är arbetsplatsförlagd. Det är inte traditionell praktik utan ett aktivt lärande i arbetet, LIA, med problemlösning i en pedagogisk helhet. Efter avslutad utbildning kommer du att ha kompetenser för att självständigt organisera och leda organisationers service-, medarbetar- och kundrelationer inom besöksnäringen.

Undervisningen är till stora delar baserad på problembaserad metodik och bygger på arbete i grupp. Under utbildningens gång genomförs ett antal projekt och man ges möjlighet att prova på olika roller i en projektgrupp, roller som direkt anknyter till blivande yrkesroller. Studiebesök, seminarier, externa föreläsare samt studieresor ingår också.

En del i utbildningen är också Din personliga utveckling. Du får verktyg och möjlighet att utveckla Dina personliga egenskaper och stärka Din förmåga att samarbeta, lösa problem, ta ansvar och initiativ, vara kreativ, tåla stress, kommunicera och anpassa Dig till nya och föränderliga situationer i arbetslivet.

Utbildningen består av följande kurser där olika ämnen är integrerade utifrån arbetslivets behov och förutsättningar:
- Organisation och ledarskap
- Branschkunskap och konceptutveckling
- Digitalisering och medieverktyg
- Projekt och dess ekonomi
- Ekonomi och revenue management
- Marknadsföring
- Presentationsteknik i tal och skrift
- Service Management och värdskap
- Examensarbete
- LIA x 3

Möjliga yrkesroller efter utbildningen:
- Service Manager
- Projektledare/produktutvecklare inom besöksnäringen
- Chef företag och verksamhet inom besöksnäringen
- Marknadsförare/Säljare
- Kundrelationsansvarig
- Produktionsledare

Exempel på verksamhetsområden efter utbildningen:
- Destinationsutveckling
- Event
- Restaurang
- Konferens/Möten
- Mässor/Kongresser
- Transport/Logistik
- Resebranschen
- Handeln
- Hotell/Boende
- Turistattraktion
- Marknadsföring
- Kundservice

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Malmö stad Yrkeshögskolan Malmö

Webbplats

Telefon