Underhållstekniker inom processindustrin

Distans | Härnösand

Skaffa dig en eftertraktad kompetens inom hela Europa. Utbilda dig till underhållstekniker inom processindustrin!

Omfattning 400 YH-poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

24 januari 2022

Ansök på hetautbildningar.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Om utbildningen

Skaffa dig en eftertraktad kompetens inom hela Europa!
Vidareutbilda dig till ett välbetalt jobb och bli eftertraktad i hela Europa! Det kommer behövas cirka 5 000 välutbildade underhållstekniker per år i Sverige. Aktuella företag bekräftar att behovet kommer vara stort de kommande åtta till tio åren.
Utbildningens kursplaner är framtagna i samarbete med företrädare för Kraftvärme- och processindustrin för att matcha branschens behov. Utbildningen ger dig också möjlighet till en europeisk certifiering, specialist som underhållstekniker på operativ nivå. Certifieringen ger dig möjlighet att arbeta som underhållstekniker i hela Europa.
Målet med utbildningen är att du som studerar ska få:
Specialiserade kunskaper inom exempelvis el, automation, felsökning, återställandeteknik, arbetsmiljö och säkerhet. Kunskaper om angränsande industriella områden, främst industriell IT och energieffektivisering.
Färdigheter att planera, utföra samt identifiera resurser för ett hållbart och säkert underhållsarbete i en processindustriell miljö. Lösa sammansatta problem som kan uppstå under drift, vid revision eller oplanerade stopp. Klara avhjälpande underhåll och felsökning i processtyrda anläggningar.
Du kan till exempel jobba som Arbetsledare - inom underhåll, Underhållstekniker, Servicemontör - inom industrimaskiner och Processtekniker - inom styr- och reglerteknik.
Utbildningen är upplagd som en distansutbildning med sex obligatoriska träffar på plats i Härnösand, varje träff är 3-5 dagar/tillfälle. Under dessa träffar utförs praktiska moment som krävs för att du ska bli godkänd i utbildningens kurser.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Härnösands kommun, Yrkeshögskolan