Koordinator inom besöksnäringen

Båstad | Bunden

UTBILDNINGEN ÖPPNAR MÅNGA OLIKA DÖRRAR! Efter examen kan du t.ex. arbeta med projektledning, turismutveckling, event eller marknadskommunikation.

Omfattning 400 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 september 2020

Ansök på bastad.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Platser

32

Fler starter

1 augusti 2021

Om utbildningen

KOORDINATOR INOM BESÖKSNÄRINGEN GER DIG EN BRED KUNSKAP MED MÅNGA OLIKA JOBBUTGÅNGAR!

Utbildningen är indelad i kurser utifrån yrkesområden inom besöksnäringen för att skapa en helhetsbild för området. Utbildningen inleds med grundläggande kunskaper inom bland annat turism, ekonomi och marknadsföring, vilket ger en bred kunskapsbas att utvecklas från. Därefter fokuserar utbildningen på mer specifika områden som t.ex. besöksnäring, projektledning, försäljning, affärsutveckling och ledarskap. Detta i kombination med fyra LIA-perioder ger dig en helhetssyn, praktisk erfarenhet och ett brett nätverk. Under utbildningens sista del sker en individuell fördjupning som ger spetskompetens för arbete i branschen. Efter examen kan du t.ex. arbeta inom turismutveckling, projektledning, eventproduktion eller marknadskommunikation.
Under utbildningen fokuseras det även en hel del på mjuka värden så som service och attityd/inställning. Du erhåller ett personlighetstest och för tillfället använder vi oss utav DiSC-profilen. Denna hjälper till att bättre förstå sig själv och andras beteenden. DISC är ett av världens mest använda personlighetsverktyg för att utveckla människors självkännedom och kommunikation.

LÄRANDE I ARBETE (LIA)
Under 28 veckor kommer du att utbildas på olika företag i branschen där du får möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper praktiskt. LIA fördelas över fyra perioder som gör att du utbildas och utvecklas inom flera inriktningar/nivåer. Akademi Båstad Yrkeshögskola har lång erfarenhet av Yh-utbildning och samarbetar med många ledande företag, vilket skapar ett värdefullt kontaktnät. Vår utbildning är en väl inarbetad rekryteringsbas för branschen.

KURSER SOM INGÅR
Branschkunskap - 50 Yh-poäng
Affärsinriktad företagsekonomi - 35 Yh-poäng
Marknadskommunikation - 40 Yh-poäng
Projektledning och metodik inom event - 30 Yh-poäng
Affärsutveckling och försäljning - 25 Yh-poäng
Hållbar besöksnäring - 30 Yh-poäng
Ledarskap - 35 Yh-poäng
Examensarbete - 15 Yh-poäng
LIA 1 - 35 Yh-poäng
LIA 2 - 35 Yh-poäng
LIA 3 - 35 Yh-poäng
LIA 4 - 35 Yh-poäng

FÖRDELAR MED ATT STUDERA HOS OSS
- Vi har drivit utbildningen länge och har ett väl inarbetat nätverk (en student träffar ca 120 personer/företag under utbildningen).
- De kursansvariga kommer från näringslivet.
- En liten skola där vi ser alla studerande och skolans personal är dagligen anträffbar.
- Alla erhåller ett personlighetstest och för tillfället använder vi oss utav DiSC-profilen.
- Fyra LIA-perioder ute i näringslivet.
- De studerande får genomföra en hel del live-projekt.
- Vi erbjuder löpande studerandesamtal.

JOBB EFTER UTBILDNINGEN
Då det är en bred utbildning finns många olika jobbutgångar. Det innebär också att du inte bara måste välja ett yrke. De som gått utbildningen jobbar idag bl.a. som projektledare inom event, marknadsassistent, turismutvecklare, konferensansvarig eller inom reception och bokning. Besöksnäringen växer = goda jobbmöjligheter!

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Båstad kommun Akademi Båstad