Drifttekniker, Kraft & Värme / Process

Bunden | Örebro

Omfattning 400 YH-poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 september 2022

Ansök på skys.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Om utbildningen

En drifttekniker kan exempelvis arbeta på anläggningar som ansvarar för leverans av värme, ånga, kyla och el till sina kunder och sköter då allt från tillsyn av drift till service och underhåll. Ofta handlar det om att ha ett helhetsperspektiv över det som berör ventilation, värme och energi. Arbetet innefattar installationer, felsökningar och åtgärder samt att säkerställa driften ute i olika anläggningar.


Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att bland annat:
1. Utföra och sköta drift och underhåll i process- eller produktionsanläggningar.
2. Analysera driftproblem och åtgärda problem.
3. Utföra och utreda drift- och ekonomianalyser för underlag till ekonomiska beslut.
4. Arbeta för en långsiktigt hållbar och energieffektiv drift i det dagliga arbetet.
5. Deltaga vid projektering, konstruktion och upphandling.
6. Värdera och tillämpa hållbar energi- och miljöstrategi.
7. Utföra riskanalyser, förbättra och tillämpa systematiskt säkerhetsarbete.


Kurser:
Driftteknisk matematik
Elteknik/Elkunskap
Energikunskap
Examensarbete
Kraftvärme, anläggning och fjärrvärme
Lärande I Arbete 1
Lärande I Arbete 2
Lärande I Arbete 3
Miljöteknik
Processkunskap industrisystem
Styr- och reglerteknik
Systemkunskap industri
Teknisk engelska
Underhålls- och serviceteknik


Efter utbildningen kan du jobba som exempelvis underhållstekniker, servicetekniker, energitekniker, drifts- och arbetsledare.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige

Webbplats

E-post

Telefon