Kulturmålare - traditionellt byggnadsmåleri

Bunden | Mariestad

Satsa på ett år med färg! Målaråret i Mariestad med traditionella färger! Kulturmålare- Traditionellt byggnadsmåleri 1-årig YH-utbildning.

Omfattning 200 poäng (ca 1 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

9 augusti 2021

Ansök på dacapomariestad.se

Sista ansökningsdatum

16 april 2021

Om utbildningen

Utbildningen är inriktad bl.a. på kalkfärg, slamfärg, linoljefärg, tempera/emulsion och limfärg.

Du lär dig genom praktiska övningar hur man blandar färger, skapar rätt färgbrytning och behandlar byggnader på ett varsamt sätt. Idag behövs hantverkskunnande om traditionella material och tekniker i det omfattande arbetet med att underhålla, vårda och utveckla befintliga byggnader från olika tidsepoker.

En målare skall behärska ett stort antal bindemedel och underlag samt hur de förekommer i målerihistorien för att kunna bedöma enskilda fastigheter rätt. En målare bör förutom att vara en god hantverkare när det gäller det motoriska, vara förtrogen med kemiskt/tekniska förlopp, samt ha en konstnärlig förmåga när det gäller att blanda färg och stämma av färgkompositioner. Dessutom efterlämna en adekvat dokumentation av arbetet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet (Gymnasieutbildning eller motsvarande kunskaper uppnådd genom annan utbildning eller yrkeserfarenhet) samt viss hantverkserfarenhet uppnådd genom utbildning eller praktisk erfarenhet. Vi gör alltid en individuell bedömning.

Fristående kurser

Om du endast är intresserad av fristående kurser kan du intresseanmäla dig via vår hemsida dacapomariestad.se. Vi tar dock i första hand in studerande som vill läsa hela utbildningen, men i mån av plats kan vi eventuellt erbjuda platser på enstaka kurser. För information om kursperioder se vår hemsida.

Schemat är vanligtvis upplagt som så att man har lärarledd undervisning mån-torsdag kl.08.30-17.00 och fredag är egen inläsningstid.

200 YH-poäng, 1 år

Kurser

Linoljefärg exteriört måleri inkl. slamfärg
Linoljefärg interiört måleri inkl. laserade ytor
Färgundersökning och dokumentation
Limfärg, tapet och schablon
Färglära
Arkitektur- och bebyggelsehistoria
Emulsionsfärger
Examensarbete
Kalkfärg och silikatfärg
Oljeförgyllning och korrosion
Papp- och vävspänning

Framtidsutsikter

Efterfrågan på kulturmålare är stor. Det finns goda möjligheter till arbete efter examen.

Utbildningen leder till följande yrkesroller. Kulturmålare, Kyrkomålare, Byggnadsvårdsmålare, Målare inom profilen Hållbart byggande.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Mariestads kommun, Dacapo Mariestad