Driftledare lantbruk

Umeå | Distans

Bli en del av en grön framtid i norra Sverige där livsmedelsproduktion och långsiktig hållbarhet varvas med modern teknik och innovationskraft!

Omfattning 300 poäng (ca 1,5 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 september 2020

Ansök på skola.umea.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Platser

20

Fler starter

1 september 2021

Om utbildningen

Den här utbildningen är på heltid, ges på distans med inslag av fysiska träffar och en stor andel LIA (Lärande i Arbete). Den vänder sig till dig som redan är i näringen men vill vidareutbilda dig för mer kvalificerade uppgifter och ett ökat helhetsansvar, samt till dig med sikte på drift av egen verksamhet och eget företagande inom mjölk/nöt eller fårproduktion.

Utbildningen är CSN-berättigad, avgiftsfri och finansieras med statliga medel. Satsningen är en samverkan över länsgränserna i norra Sverige för att bidra till en nationell hållbar livsmedelsproduktion, lantbrukets fortsatta utveckling och innovativa företag rustade för framtiden oavsett dess storlek. Framtiden är grön och du behövs i den!

Obligatoriska kurser (totalt 235 Yhp):
Ekonomi, 30 Yhp
Entreprenörskap och företagande, 15 Yhp
Examensarbete - Affärs- eller driftsplan, 15 Yhp
Jordbrukets miljöpåverkan, 15 Yhp
Jordbrukspolitik och marknad, 15 Yhp
Ledarskap och arbetsorganisation, 20 Yhp
LIA 1 - Produktionskvalitet och förbättringsarbete, 30 Yhp
LIA 2 - Arbetsledning och arbetsmiljö, 20 Yhp
LIA 2 - Driftsledning och planering, 50 Yhp
Odling av foderväxter, 25 Yhp

Valbara kurser (varav totalt 65 Yhp ska väljas)
Djurförsörjning och djurens välfärd - nötkreatur, 25 Yhp
Djurvälfärd, fårhälsa och lamning, 20 Yhp
Maskinsystem och byggnader - nötkreatur, 20 Yhp
Produktionsmodeller, byggnader och hanteringssystem - får/lamm, 15 Yhp
Ull- och skinnförädling, 10 Yhp
Utfodring av får/lamm, 20 Yhp
Utfodring av nötkreatur, 20 Yhp

Saknar du nödvändiga särskilda förkunskaper kommer du erbjudas att söka en kortare behörighetsgivande förutbildning, som ges vid för få behöriga sökande. Godkänd sådan garanterar dig även en plats på Driftledarutbildningen.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Umeå kommun - Forslundagymnasiet

Webbplats

Telefon