Driftledare lantbruk

Distans | Umeå

Bli en del av en grön framtid i norra Sverige där livsmedelsproduktion och långsiktig hållbarhet varvas med modern teknik och innovationskraft!

Omfattning 300 YH-poäng (ca 1,5 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

29 november 2021

Ansök på skola.umea.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Om utbildningen

Den här utbildningen är på heltid, ges på distans med inslag av fysiska träffar och en stor andel LIA (Lärande i Arbete). Den vänder sig till dig som redan är i näringen men vill vidareutbilda dig för mer kvalificerade uppgifter och ett ökat helhetsansvar, samt till dig med sikte på drift av egen verksamhet och eget företagande inom mjölk/nöt eller fårproduktion.

Utbildningen är CSN-berättigad, avgiftsfri och finansieras med statliga medel. Satsningen är en samverkan över länsgränserna i norra Sverige för att bidra till en nationell hållbar livsmedelsproduktion, lantbrukets fortsatta utveckling och innovativa företag rustade för framtiden oavsett dess storlek. Framtiden är grön och du behövs i den!

Obligatoriska kurser (totalt 235 Yhp):
- Ekonomi, 30 Yhp
- Entreprenörskap och företagande, 15 Yhp
- Examensarbete - Affärs- eller driftsplan, 15 Yhp
- Jordbrukets miljöpåverkan, 15 Yhp
- Jordbrukspolitik och marknad, 15 Yhp
- Ledarskap och arbetsorganisation, 20 Yhp
- LIA 1 - Produktionskvalitet och förbättringsarbete, 30 Yhp
- LIA 2 - Arbetsledning och arbetsmiljö, 20 Yhp
- LIA 3 - Driftsledning och planering, 50 Yhp
- Odling av foderväxter, 25 Yhp

Valbara kurser (varav totalt 65 Yhp ska väljas)
- Djurförsörjning och djurens välfärd - nötkreatur, 25 Yhp
- Djurvälfärd, fårhälsa och lamning, 20 Yhp
- Maskinsystem och byggnader - nötkreatur, 20 Yhp
- Produktionsmodeller, byggnader och hanteringssystem - får/lamm, 15 Yhp
- Ull- och skinnförädling, 10 Yhp
- Utfodring av får/lamm, 20 Yhp
- Utfodring av nötkreatur, 20 Yhp

Saknar du nödvändiga särskilda förkunskaper i form av gymnasiekurserna men har yrkeserfarenhet (eller morsvarande), så kan du komma att erbjudas en kortare behörighetsgivande förutbildning som ges vid för få behöriga sökande. Godkänd sådan garanterar dig i så fall även en plats på Driftledarutbildningen.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Umeå kommun - Forslundagymnasiet

Webbplats

Telefon