Redovisningsekonom

Bunden | Göteborg

Som redovisningsekonom arbetar du med den ekonomiska informationen som behövs för beslutsfattande i företag och organisationer.

Omfattning 415 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

24 augusti 2020

Ansök på hermods.se

Sista ansökningsdatum

5 maj 2020

Om utbildningen

Som redovisningsekonom arbetar du med den ekonomiska informationen som behövs för beslutsfattande i företag och organisationer. Du arbetar löpande med bokföring, redovisning, fakturering samt ekonomisk rådgivning och planering. Detta yrke passar dig som har ett sinne för siffror, är noggrann, ansvarsfull och företagsam. Kvalificerade redovisningsekonomer med aktuell och relevant kompetens är högt eftertraktade på arbetsmarknaden då fler företag överlåter sin ekonomihantering till redovisningsbyråer.

Efter utbildningen

Efter utbildningen har du kunskap om hela det ekonomiska flödet, från beställning till bokföring och bokslut. Du har en bred kompetens för att sköta ekonomin för såväl privat näringsverksamhet, offentlig verksamhet som kommun, stat och landsting. Du har färdigheter inom olika ekonomisystem och kan skapa och analysera kalkyler, budgetmodeller, lönsamhetsbedömningar och likviditetsplaneringar. Efter utbildningen kan du ta anställning som redovisningsekonom, företagsekonom, redovisningsassistent, redovisningskonsult eller ekonomiassistent hos företag, myndighet eller kommun.

Innehåll och upplägg

På Hermods arbetar vi med problemlösningsinriktat lärande och att du som studerande får pröva de teoretiska delarna i utbildningen mot verkligheten i praktiska moment. På så sätt stimuleras du att se hur de teoretiska kunskaperna kommer att användas i den framtida yrkesrollen. Denna utbildning bedrivs i klassrum. Två till tre dagar i veckan är det schemalagd studietid och resterande tid ägnas åt självstudier. Undervisningen består bland annat av föreläsningar, fallstudier, projektarbeten och egenstudier. Utbildningen innehåller två LIA-perioder där du får praktisera dina teoretiska kunskaper ute på en arbetsplats

Kurser

• Beskattningsrätt, 50 yhp
• Bokslutsarbete och Årsredovisningen, 40 yhp
• Ekonomistyrning och rapportering, 25 yhp
• Examensarbete, 20 yhp
• Företagsekonomi och Entreprenörskap, 25 yhp
• Juridisk introduktion och Handelsrätt, 50 yhp
• Kommunikation och retorik, 15 yhp
• LIA 1, 50 yhp
• LIA 2, 55 yhp
• Löpande redovisning och ekonomisystem, 60 yhp
• Redovisning – Offentlig sektor, 25 yhp


Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Hermods AB Göteborg