Trädgårdsmästare – Hållbar park och växtproduktion

Bunden | Åkarp

Omfattning 350 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 februari 2021

Ansök på hvilanutbildning.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Om utbildningen

En trädgårdsmästare inom park- och växtproduktion har mycket goda kunskaper om skötsel, odling och utveckling av gröna miljöer. Trädgårdsmästaren arbetar för att de gröna miljöerna ska vara väl fungerande, vackra och problemfria. De bedömer behov av, planerar och genomför skötselinsatser inom park, trädgård och odling. Trädgårdsmästare inom hållbar park- och växtproduktion har också kunskaper och överblick över angränsande yrkes- och kompetensområden såsom anläggare, arkitekter och trädgårdsingenjörer.

Utbildningen Trädgårdsmästare – hållbar park-och växtproduktion passar dig som redan har arbetat med skötsel av gröna miljöer eller odling under minst ett år och vill fördjupa dina kunskaper inom området. Eller som på annat sätt kan styrka att de har kunskaper och förståelse för de olika växtsäsongernas förutsättningar, förvärvad genom tidigare utbildning eller annan erfarenhet, som gör att de kan tillgodogöra sig utbildningen. Funderar du över om du är behörig att söka till utbildningen, tvekan inte att kontakta oss med dina frågor eller funderingar.


Som trädgårdsmästare inom hållbar park- och växtproduktion kan du arbeta som trädgårdsmästare i privata och offentliga miljöer, med växthus- och frilandsodling, på handelsträdgård eller plantskola. Trädgårdsmästare kan vara anställda i offentliga förvaltningar eller privata företag inom trädgårdsskötsel eller odling.

Utbildningen består av ett antal obligatoriska kurser och ett antal valbara kurser. De obligatoriska kurserna är gemensamma för alla och beroende på ditt intresseområde väljer du inriktningen ”Hållbar förvaltning och utveckling av park” eller inriktningen ”Hållbar växtproduktion”.

Dina kunskaper som trädgårdsmästare inom hållbar park- och växtproduktion är mycket efterfrågade av trädgårdsbranschen.

Skolan har speciallokaler och resurser som är anpassade efter undervisningen: övningssalar, markbyggnadshallar, 65 ha odlingsmark, parkområden, växthus samt maskinhall med tillhörande utrustning och maskiner. Lärarna och yrkesinstruktörerna har en hög ämneskompetens, god branschkännedom och är erfarna utbildare.

KURSPLAN totalt 350 yhp

Obligatoriska kurser
Annuella grödor 35 yhp
Examensarbete 20 yhp
Hushållning av resurser 35 yhp
Ledarskap & kommunikation 25 yhp
Lignoser och perenner 35 yhp
Marklära & Praktisk kompost 35 yhp
Växtanvändning och ståndort (LIA) 30 yhp
Valbara kurser inriktning hållbar parkförvaltning
Förvaltning och Park (LIA) 40 yhp
Hållbar utveckling och parkförvaltning - säsongen i Parken 35 yhp
Hållbar utveckling och parkförvaltning – framtidens gröna rum 30 yhp
Hållbar utveckling och parkförvaltning – historiskt perspektiv 30 yhp
Valbara kurser inriktning hållbar växtproduktion
Hållbar växtproduktion Friland 40 yhp
Hållbar växtproduktion Växthus 35 yhp
Odlingens förutsättningar 20 yhp
Växthus och friland (LIA) 40 yhp

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Hvilan Utbildning AB