Automationsingenjör

Borås | Bunden

Digitaliseringens största vinster förväntas i industrin! Läs till Automationsingenjör under två år på Borås Yrkeshögskola!

Omfattning 400 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 januari 2021

Ansök på boras.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Platser

20

Om utbildningen

Digitaliseringens största vinster förväntas i industrin!
Den tekniska och digitala utvecklingen påverkar arbetsmarknaden för ingenjörer och tekniker inom elektroteknik positivt. Efterfrågan på yrkesgruppen ökar i takt med de ökande kraven på en hållbar utveckling inom exempelvis miljö, energi och kommunikation. Bristen är stor sedan tidigare och tillgången på ingenjörer och tekniker med automationsinriktning förväntas därmed inte vara tillräcklig för att möta efterfrågan det närmaste året. Detta innebär att möjligheterna till arbete är mycket goda.
Som automationsingenjör kan man arbeta med att installera, ställa in och idriftsätta automatiska anläggningar men även programmera de anläggningar som är datorstyrda. Anläggningarna kan vara elektroniskt styrda, pneumatiska (styrda med tryckluft), hydrauliska (styrda med hjälp av vätskesystem), mekaniska eller en kombination av dessa.
Automationsingenjörens utvecklingsuppgifter är att ta fram nya tekniska lösningar. Det kan gälla förbättring av befintliga anläggningar eller utveckling av nya anläggningar. Då ingår hen ofta i en projektgrupp tillsammans med andra medarbetare.
Automationsingenjör arbetar också hos företag som tillverkar automatiserade anläggningar eller robotar och sköter installation och service hos kunder eller hos serviceföretag som sköter servicen av anläggningarna. Då är kontakten med kunder en viktig del av arbetet.

Yrkesmöjligheter
Som automationsingenjör eller ibland omnämnt automationsintegratör kan man bl.a. arbeta med programmering, mekatronik-konstruktion, processutveckling och projektledning,
Efter utbildningen finns det flera karriärs-möjligheter både i Sverige och utomlands.

Kurser som ingår är:
Automationssystem och PLC-teknik 50 poäng
Ekonomi för automationsingenjörer 10 poäng
Elteknik för automationsingenjörer 40 poäng
Examensarbete 30 poäng
LIA 1 40 poäng
LIA 2 40 poäng
LIA 3 40 poäng
Mekanik för automationsingenjörer 50 poäng
Mekatroniksystem 60 poäng
Projektmetodik och mekatronik 15 poäng
Säkerhets- och miljöledningsteknik 20 poäng
Teknisk engelska 5 poäng

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Borås Stad - Borås Yrkeshögskola

Webbplats

Telefon