Redovisningskonsult

Bunden | Göteborg

Redovisningskonsult är en utbildning inom bokföring, redovisning och ekonomistyrning. En yrkesroll som innefattar ett helhetsansvar inom ekonomi.

Omfattning 410 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

24 augusti 2020

Ansök på ssb.se

Sista ansökningsdatum

17 maj 2020

Om utbildningen

Redovisningskonsult är en utbildning inom bokföring, redovisning och ekonomistyrning
En yrkesroll som innefattar ett helhetsansvar inom löpande redovisningsarbete, bokslut och årsredovisning.

◊ Distanssäkrad utbildning
Om behov uppstår kan vi erbjuda alla våra teoretiska utbildningar på distans i höst. Du kommer då följa undervisningen online och behöver inte befinna dig i ett klassrum. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Den här utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad.

Den generella arbetskraftsbristen och bristen på ekonomer i synnerhet gör att arbetsmarknaden för Redovisningskonsulter ser mycket bra ut. Efterfrågan på redovisningsekonomer är större än tillgången de närmaste åren. Både inom det privata näringslivet och offentlig sektor väntas efterfrågan vara stor.

Auktoriserad redovisningskonsult
Titeln auktoriserad redovisningskonsult är en kvalitetsstämpel och ger en tydlig yrkesidentitet som professionell redovisningskonsult. Utbildningen uppfyller de teoretiska kunskapskraven för auktorisation i enlighet med SRF:s riktlinjer.

Bokföring, redovisning och ekonomistyrning
Utbildningen Redovisningskonsult på Stockholm School of Business ger dig kompetensen att

- självständigt och med helhetsansvar utföra praktiskt löpande redovisningsarbete
- självständigt hantera bokslut och årsredovisningar
- upprätta bolagshandlingar och juridiska dokument, hantera moms och skatteregler
- hantera komplexa besluts- och värderingsfrågor och analysera nyckeltal
- analysera och ge välgrundade förslag i företags- och skattejuridiska frågor
- hantera IT-system och automatiserade processer
- budgetera, analysera, styra och planera, utföra beräkningar och upprätta kalkyler
- kommunicera kundvärde och upprätta långsiktiga affärsrelationer
- ta affärsmässigt helhetsansvar i arbetet mot ökad kundnytta och lönsamhet

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Stockholm School of Business

Webbplats

Telefon